Uprava za mirovinski sustav

  • Pomoćnica ministra Melita Čičak
 
tel: 01 3696 450
fax: 01 3696 468
 
  • Načelnik Sektora za mirovinski sustav Milenko Popović 
tel: 01 3696 453
fax: 01 3696 468
 
  • Načelnica Sektora za europske poslove i međunarodnu suradnju u području mirovinskoga sustava i socijalne sigurnosti Mirna Kožul Ugarković
            tel: 01 3696 462
            fax: 01 3696468
  
  • Voditeljica Službe za mirovinsko osiguranje Snježana Zdjelar
tel: 01 3696 463
fax: 01 3696 468
 
  • Voditeljica Službe za analizu i razvoj mirovinskoga sustava Snježana Baloković 
tel: 01 3696 464
fax: 01 3696 468
  
  • Voditeljica Službe za međunarodnu suradnju u području mirovinskoga sustava i socijalne sigurnosti  Sandra Lendvai
tel: 01 3696 455
fax: 01 3696 468

Voditeljica Služba za europske poslove u području mirovinskoga sustava i socijalne sigurnosti Blaženka Kamenjašević

tel: 01 3696 465
fax: 01 3696 468