Zaštita podataka

Temeljem članka 37. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage direktive 95/46/EZ u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike imenovana je Službenica za zaštitu podataka.

Kontakt podaci Službenice za zaštitu podataka su:
Pravila o zaštiti osobnih podataka Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike možete pronaći u dokumentu.

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016.
(Opća uredba o zaštiti podataka)