Beskućnici

Beskućnici dugo nisu bili u sustavu socijalne skrbi prepoznati kao zasebna korisnička skupina tek se 2011. godine navode u Zakonu o socijalnoj skrbi te ih se definira kao osobe koje nemaju  gdje stanovati, borave na javnom ili drugom mjestu koje nije namijenjeno za stanovanje i nemaju sredstava kojima bi mogli podmiriti potrebu stanovanja.

Beskućnici mogu ostvariti prava u sustavu socijalne skrbi ukoliko ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o socijalnoj skrbi

Skrb o beskućnicima provode veliki gradovi i gradovi sjedišta županija, koji su dužni u svom proračunu osigurati sredstva za rad prihvatilišta/prenoćišta za beskućnike i rad pučkih kuhinja.

Beskućnici kao zasigurno najsiromašnija skupina stanovništva obuhvaćeni su Strategijom borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti (2014. – 2020.) u kojoj su sadržane i mjere za unapređenje položaja beskućnika. Ministarstvo nadležno za socijalu skrb svake godine financijski podupire rad organizacija civilnog društva koje provode projekte usmjerene ostvarivanju planiranih mjera sa svrhom pomoći i reintegracije beskućnika u zajednicu. Aktualno:


ZBRINJAVANJE BESKUĆNIKA ZA VRIJEME TRAJANJA EPIDEMIJE COVID-19 I ORGANIZACIJA RADA PUČKIH KUHINJA

Sukladno učestalim upitima vezanim uz zbrinjavanje beskućnika obavještavamo vas da će se za vrijeme trajanja epidemije COVID-19 koristiti Plan zbrinjavanja beskućnika u Republici Hrvatskoj i plan zbrinjavanja beskućnika u ekstremnim zimskim uvjetima za 2021/2022.


Plan zbrinjavanja beskućnika u Republici Hrvatskoj i plan zbrinjavanja beskućnika u ekstremnim zimskim uvjetima za 2021/2022. možete pronaći OVDJE.


Isto tako predlažemo da se organizacija rada pučkih kuhinje odvija na slijedeće načine:
  • Korisnicima koji mogu pripremati samostalno obroke preporuča se dostavljati ispred kućnih vrata namirnice za pripremu obroka kako bi mogli samostalno pripremati obrok (npr. radno sposobni korisnici ZMN)
  • Korisnicima koji ne mogu samostalno pripremati obrok (zbog zdravstvenih razloga, visoke životne dobi ili neadekvatnih prostornih uvjeta) preporuča se da osobe pod posebnom zaštitom uz pridržavanje higijenskih mjera koje je izdao HZJZ dostavljaju pripremljeni obrok na kućnu adresu uz smanjenje fizičkih kontakata.
  • Korisnici koji tijekom dana ne prebivaju u  stambenim prostorima (korisnici prenoćišta, beskućnici) prehranu konzumiraju u prostorima pučkih kuhinja uz pridržavanje higijenskih mjera, poštivanje standarada čišćenja prostora i drugim mjera koje je izdao HZJZ (poštivanje  prostorne udaljenost, ograničen broj osoba koji istovremeno borave u prostoru..).