Obrasci za izvješća

Obrasci za završni  izvještaj o provedbi 1. godine programa iz Poziva za prijavu dvogodišnjih programa usmjerenih unapređenju kvalitete života i zaštiti prava starijih osoba za 2021. i 2022. godinu

Obrasci za izvještaj o napretku 2. godine programa iz Poziva za prijavu prijedloga trogodišnjih programa udruga koje djeluju u području socijalne skrbi pod nazivom „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge za razdoblje od 2020. do 2023. godine

Obrasci za izvještaj o napretku 2. godine programa iz Poziva za prijavu programa i projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina za 2020. godinu - Prioritetno područje 3b. Programi usmjereni razvoju i širenju usluga za beskućnike

Obrasci za završno izvješće 1. godine programa iz Poziva za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece u Republici Hrvatskoj u 2019. godini - Trogodišnji programi: Prioritetno područje P3: Podrška posvojiteljima i razvoj udomiteljstva 

Obrasci za izvješće o napretku 1. godine programa iz Poziva za prijavu dvogodišnjih programa usmjerenih unaprjeđenju kvalitete života i zaštiti prava starijih osoba za 2021. i 2022. godinu 

Obrasci za izvješće o napretku 3. godine programa iz Poziva za prijavu trogodišnjih programa udruga koje pružaju usluge savjetovališta i skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji u Republici Hrvatskoj (2019.-2021.) 

Obrasci za izvješće o napretku 3. godine programa iz Poziva za prijavu trogodišnjih programa udruga koje pružaju usluge asistencije osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj od 2019. do 2021. godine

Obrasci za izvještaj o napretku programa iz Poziva za prijavu dvogodišnjeg programa usmjerenog promoviranju i razvoju volonterstva na području Republike Hrvatske u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2021. i 2022. godinu - 1. godina

Obrasci za izvještaj o napretku 2. godine programa iz Poziva za prijavu programa udruga u području prevencije ovisnosti i suzbijanja zlouporabe droga i smanjenja šteta za 2020. godinu 

Obrasci za završno izvješće o provedbi 1. godine programa iz Poziva za prijavu prijedloga trogodišnjih programa udruga koje djeluju u području socijalne skrbi pod nazivom „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge“ za razdoblje od 2020. do 2023. godine

Obrasci za polugodišnje izvješće o provedbi projekata iz  Poziva za prijavu projekata udruga koje pružaju usluge savjetovanja za žrtve nasilja u obitelji u Republici Hrvatskoj za 2020. godinu 

Obrasci za završno izvješće o provedbi 1. godine programa iz Poziva za prijavu programa i projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina za 2020. godinu - Prioritetno područje 3b. Programi usmjereni razvoju i širenju usluga za beskućnike

Obrasci za izvješće o napretku (polugodišnje) o provedbi 1. godine programa iz Poziva za prijavu programa i projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina za 2020. godinu -  Prioritetno područje 3b. Programi usmjereni razvoju i širenju usluga za beskućnike 

Obrasci za završno izvješće o provedbi projekata iz Poziva za prijavu programa i projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina za 2020. godinu

Obrasci za izvješće o napretku (polugodišnje) o provedbi projekata iz Poziva za prijavu programa i projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina za 2020. godinu 

Obrasci za završno izvješće o provedbi projekata iz Poziva za prijavu projekata i programa udruga usmjerenih podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece za 2019. godinu

Obrasci za završno izvješće o provedbi projekata iz Poziva za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2019. godini

Obrasci za završno izvješće o provedbi projekata iz Poziva za prijavu jednogodišnjih projekata volonterskih centara u 2019. godini

Obrasci za završno izvješće druge godine provedbe programa iz Poziva za prijavu trogodišnjih programa udruga koje pružaju usluge asistencije osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj od 2019. do 2021. godine ​

Obrasci za završno izvješće o provedbi projekata iz Natječaja za dodjelu jednokratnih financijskih podrški za 2020. godinu

Obrasci za izvješće o napretku za prvu godinu provedbe programa iz Poziva za prijavu prijedloga trogodišnjih programa udruga koje djeluju u području socijalne skrbi pod nazivom „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge“ za razdoblje 2020. do 2023. godine

Obrasci za završno izvješće o provedbi projekata usmjerenih unaprjeđenju kvalitete života i zaštiti prava starijih osoba u 2019.

Obrasci za završno izvješće iz Poziva za prijavu projekata udruga koje pružaju usluge savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji u Republici Hrvatskoj za 2019. godinu

Obrasci za završno izvješće o provedbi prve godine programa iz Poziva za prijavu programa udruga u području prevencije ovisnosti i suzbijanja zlouporabe droga i smanjenja šteta za 2019. godinu