Obrasci za izvješće o napretku za prvu godinu provedbe programa iz Poziva za prijavu prijedloga trogodišnjih programa udruga koje djeluju u području socijalne skrbi pod nazivom „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge“ za razdoblje 2020. do 2023. godine

Obrasci za izvješće o napretku sastoje se od opisnog izvješća, financijskog izvješća, prikaza pojedinačnih troškova te popisa korisnika i usluga.

Navedene obrasce potrebno je ispuniti, ovjeriti i dostaviti u papirnatom i elektronskom obliku na označenom CD/DVD-u dostavljenom u tvrdoj, plastičnoj kutijici ili USB priključku dostavljenom u zatvorenoj košuljici.

Uz obrazac Popis pojedinačnih troškova uz izvješće o napretku nije potrebno dostavljati financijsku dokumentaciju za pravdanje troškova. Navedena skenirana dokumentacija pohranjena na USB priključku ili CD/DVD-u dostavlja se uz završno izvješće.

Izvješće o napretku potrebno je dostaviti poštanskim putem na adresu Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Uprava za projekte i programe, Trg Nevenke Topalušić 1, 10000 Zagreb.