Standardi postupanja obiteljskih suradnika

Standardi postupanja obiteljskih suradnika izrađeni su u okviru provedbe reformske mjere C4.3.R3 „Razvoj usluga u zajednici s ciljem prevencije institucionalizacije“ Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026.
 
Provedba reformske mjere dio je suradnje Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i Fonda Ujedinjenih naroda za djecu - Ured u Hrvatskoj. 
 
Standardi postupanja obiteljskih suradnika, značajan su iskorak u razvoju i unapređenju kvalitete u pružanju socijalnih usluga za djecu i obitelji u riziku, obzirom da se prvi puta standardizira i ujednačava procedura u provođenju aktivnosti obiteljskog suradnika unutar socijalne usluge, a sa ciljem unapređenja roditeljskih vještina za svakodnevnu brigu o djeci.
 
Cilj standarda je obiteljima u riziku od zlostavljanja, zanemarivanja i socijalne isključenosti djece osigurati pristup usluzi u zajednici usmjerenoj osnaživanju obitelji za funkcioniranje u svakodnevnom životu kako bi se osiguralo odrastanje djece u sigurnom i stimulativnom  obiteljskom okruženju i preveniralo razdvajanje djece i roditelja.
 
Aktivnosti obiteljskog suradnika osiguravat će se u okviru socijalne usluge psihosocijalne podrške obitelji ili iznimno uz mjere zaštite prava i dobrobiti djeteta propisane Obiteljskim zakonom („NN“ br.: 103/15, 98/19 i 47/20) samo u situacijama kada nema rizika za sigurnost, a procijenjen je niski ili srednji rizik za razvoj djeteta.
 
Usluga će se pružati u svim županijama s ciljem osiguravanja regionalne ravnomjernosti.