Dadilje

Djelatnost dadilje obuhvaća čuvanje, brigu i skrb o djeci, do navršene četrnaeste godine života djeteta, u stambenom ili poslovnom prostoru koji služi za obavljanje djelatnosti dadilje ili u stambenom prostoru roditelja.

Zakonskim uređenjem djelatnosti dadilje omogućilo se gospodarsko djelovanje u području skrbi i čuvanja djece, podigla kvaliteta usluga dadilje, a roditeljima je pružena mogućnost odgovarajuće skrbi i čuvanja djece, pravna sigurnost te mogućnost izbora.

Obavljanjem djelatnosti dadilje omogućilo se samozapošljavanje jednog dijela nezaposlenih osoba dok se putem obavljanja poslova dadilje, stvorila mogućnost radnog odnosa dadilje.

Djelatnost dadilje može obavljati obrtnik odnosno zaposlenik obrta u okviru registrirane djelatnosti ako ispunjava propisane uvjete za obavljanje poslova dadilje.

Upravne i druge poslove vezane uz Zakon o dadiljama obavljaju Centri za socijalnu skrb/Obiteljski centri kao Podružnice Centara za socijalnu skrb u sjedištu u županije.


Korisne poveznice:

Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja registra osoba koje obavljaju djelatnost dadilje, te obliku, sadržaju i načinu vođenja imenika dadilja  i imenika pomoćnih dadilja "Narodne novine" 96/13

Pravilnik o provođenju nadzora nad provedbom Zakona o dadiljama i propisa donesenih na temelju tog Zakona

Pravilnik o uvjetima prostora, opremljenosti prostora odgovarajućom opremom i ostalim uvjetima za obavljanje djelatnosti dadilje

Odluka o donošenju Programa za osposobljavanje za poslove dadilje

Zakon o dadiljama (Narodne novine, broj: 37/13 i 98/19)