Deinstitucionalizacija i transformacija domova za djecu i mlade

Deinstitucionalizacija (korisnika) je proces kojim se djeci smještenoj u domovima za djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi te domovima za djecu i mlade s problemima u ponašanju (tzv. smještaj kao oblik institucionalne skrbi), omogućava drugačiji oblik smještaja i skrbi (izvaninstitucionalna skrb) odnosno njihovo uključivanje u život zajednice te prevenira smještaj u domove (tzv. prevencija institucionalizacije) djece i mladih bez odgovarajuće roditeljske skrbi te djece i mladih s problemima u ponašanju osiguranjem izvaninstitucionalnih usluga i službi podrške u zajednici (izvaninstitucionalna skrb). 

Transformacija (domova) je proces koji se odvija paralelno s procesom deinstitucionalizacije u kojem domovi (i druge pravne osobe koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj) pružaju upravo one izvaninstitucionalne socijalne usluge koje su u skladu s potrebama korisnika u zajednici, te postaju „domovi transformirani u pružatelje usluga u zajednici u svim županijama sukladno potrebama korisnika“
 
Provođenjem tih procesa stvaraju se socijalni, obrazovni, odgojni, kulturni, materijalni i ostali uvjeti za uključivanje korisnika - djece i mladih bez (odgovarajuće) roditeljske skrbi te djece i mladih s problemima u ponašanju u život zajednice. Prije svega, to znači kako je osnovni cilj osnaživanje obitelji djece, pružanje podrške u razvoju roditeljskih vještina i omogućavanje djetetu život u obiteljskom okruženju (primarne, udomiteljske ili posvojiteljske obitelji).
 

Izvanistitucionalne usluge za djecu i mlade koje pružaju transformirane ustanove


Transformirani domovi mogu pružati sljedeće izvaninstitucionalne usluge za djecu i mlade (te članove njihovih obitelji, udomiteljske i posvojiteljske obitelji):
 
Boravak – može se priznati jedan dan u tjednu, više dana u tjednu ili tijekom svih radnih dana u tjednu.Za vrijeme boravka, djetetu se osigurava zadovoljavanje osnovnih životnih potreba (odnosno prehrana, briga o zdravlju, održavanje osobne higijene, čuvanje, odgoj, organiziranje slobodnog vremena itd.).
S obzirom na duljinu trajanja boravak može biti cjelodnevni (u trajanju od 6 do 10 sati dnevno) i poludnevni (u trajanju od četiri do šest sati dnevno).
Poludnevni boravak se može pružati kod pružatelja usluga socijalne skrbi ili u školi. Posebnost usluge poludnevnog boravka u školi sastoji se u pružanju svih aktivnosti usluge u školi, a obuhvaćaju: dva obroka, pomoć u učenju, pomoć u razvijanju socijalnih vještina, te pomoć roditeljima u jačanju njihovih roditeljskih kompetencija. 

Savjetovanje i pomaganje – pojedincu i obitelji

Savjetovanje i pomaganje je usluga sustavne stručne pomoći i podrške radi:
 • prevladavanja životnih teškoća pojedinca i/ili obitelji;
 • stvaranja uvjeta za očuvanje i razvoj osobnih mogućnosti i odgovornog odnosa pojedinca prema sebi, obitelji i društvu;
 • osposobljavanja obitelji za funkcioniranje u svakodnevnom životu.Stručni radnici koju pružaju uslugu savjetovanja i pomaganja su dodatno osposobljeni kako bi u složenim životnim situacijama pružili svu potrebnu pomoć i podršku pojedincu i obitelji.

Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga razlikujemo:
 • savjetovanje i pomaganje primarnih ili udomiteljskih obitelji;
 • savjetovanje i pomaganje djeci i mladima nakon izlaska iz skrbi i djeci smještenoj u udomiteljskim obiteljima;
 • savjetovanje i pomaganje posvojiteljskim obiteljima. 

Savjetovanje i pomaganje primarnih i udomiteljskih obitelji obuhvaća:
 • pružanje podrške i savjetovanja roditeljima i potencijalnim udomiteljima;
 • praćenje te pružanje podrške djetetu i udomiteljskoj obitelji u procesu adaptacije;
 • podršku u kriznim situacijama;
 • pomoć pri zadovoljavanju svakodnevnih potreba;
 • podršku u suradnji s nadležnim centrima za socijalnu skrb i ostalim pružateljima usluga;
 • savjetovanje potencijalnih udomitelja;
 • jačanje roditeljskih kompetencija itd.

Savjetovanje i pomaganje djeci i mladima nakon izlaska iz skrbi i djeci smještenoj u udomiteljskim obiteljima obuhvaća:
 • pružanje pomoći i podrške korisniku u razdoblju prilagodbe na samostalan život;
 • podršku u zadovoljavanju svakodnevnih potreba (stanovanju, vođenju kućanstva, raspolaganju novcem, osobnom rastu i razvoju, zapošljavanju, obrazovanju, brizi o zdravlju, organizaciji slobodnog vremena itd.);
 • podršku u suradnji s nadležnim centrima za socijalnu skrb i ostalim pružateljima usluga itd.

Savjetovanje i pomaganje posvojiteljskim obiteljima obuhvaća:
 • pružanje podrške i pripremu potencijalnih posvojitelja;
 • praćenje i podršku u procesu adaptacije djeteta i posvojiteljske obitelji;
 • podršku u kriznim situacijama;
 • pomoć pri zadovoljavanju svakodnevnih potreba;
 • podršku u suradnji s nadležnim centrima za socijalnu skrb i ostalim pružateljima usluga itd.

Rana intervencija
 • obuhvaća stručnu i poticajnu pomoć djeci te stručnu i savjetodavnu pomoć njihovim roditeljima, uključujući i druge članove obitelji te udomitelje za djecu, kod nekog utvrđenog rizika ili razvojne teškoće djeteta;
 • se pruža djetetu kod kojeg je u ranoj dobi utvrđeno odstupanje u razvoju, razvojni rizik ili razvojne teškoće, u pravilu do navršene 3. godine života, a najdulje do 7. godine života djeteta;
 • se pruža u obitelji ili kod pružatelja usluge, a može se priznati u trajanju do 5 sati tjedno.
 
Organizirano stanovanje

Organizirano stanovanje je usluga kojom se djeci i mladim tijekom 24 sata dnevno uz organiziranu stalnu ili povremenu pomoć stručne osobe, u stanu ili izvan stana, osiguravaju osnovne životne potrebe te socijalne, radne, kulturne, obrazovne, rekreacijske i druge potrebe.
 
Po završetku procesa transformacije, domovi za djecu i mlade se mogu transformirati u centre za pružanje usluga u zajednici koji mogu pružati usluge za više korisničkih skupina (na primjer i za osobe s invaliditetom, starije itd.). Samim time, širi se lepeza usluga koje pružaju u zajednici, a nisu opisane u ovom poglavlju.
 
Osim navedenih izvaninstitucionalnih usluga, transformirani domovi mogu pružati, samostalno ili u suradnji s partnerima u lokalnoj zajednici, različite programe podrške usmjerene djeci i članovima njihovih obitelji, kao npr.: školu za roditelje, trening socijalnih vještina itd.
 
Transformirani domovi/pružatelji usluga postaju centri za pružanje usluga u zajednici odnosno servisi koji pružaju upravo one usluge (usklađene sa standardima kvalitete) koje zadovoljavaju potrebe stanovnika lokalne zajednice.