Volonterstvo

MOGUĆNOSTI ZA VOLONTIRANJE U DRUGOJ DRŽAVI ČLANICI 

Načelo transnacionalnosti volontiranja propisano Zakonom o volonterstvu u odnosu na državljane Republike Hrvatske  podrazumijeva da državljani Republike Hrvatske koji volontiraju u inozemstvu imaju sva prava i obveze predviđene navedenim Zakonom te preuzetim međunarodnopravnim obvezama. U tom slučaju, organizator volontiranja obvezan je ugovoriti prava iz navedenog Zakona za državljane Republike Hrvatske koji će volontirati u inozemstvu. Međutim, ukoliko volonter volontira u sklopu programa Europske unije kojima se potiče volontiranje i mobilnost u volontiranju, na tu se vrstu volonterskog angažmana odgovarajuće primjenjuju i programska pravila.

Na području mobilnosti volontera od velikog je značaja dugi niz godina bila Europska volonterska služba (EVS) namijenjena mladima. Europska komisija pokrenula  je EVS 1996. godine, a provodio se sve do 2018. godine, kad je na snagu stupio program Europskih snaga solidarnosti koji je obuhvatio i nadogradio Europsku volontersku službu, uz naglasak na komponentu solidarnosti. EVS je omogućavao mladima u dobi od 17 do 30 godina da provedu od dva tjedna do godine dana volontirajući u organizacijama u inozemstvu, a mladima su bili osigurani put, smještaj, prehrana, zdravstveno osiguranje, učenje jezika, te podrška u radu i učenju.  Agencija za mobilnost i programe Europske unije  od 2011. godine provodi Europsku volontersku službu u Republici Hrvatskoj kao punopravna članica programa Mladi na djelu (2007. - 2013.), dok se za razdoblje od 2014. do 2018. godine Europska volonterska služba provodila u okviru Erasmus+ programa usmjerenog na obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport.

Donošenjem Uredbe (EU) 2018/1475 Europskog parlamenta i Vijeća od 2. listopada 2018. godine o utvrđivanju pravnog okvira Europskih snaga solidarnosti uspostavljen je program Europskih snaga solidarnosti (ESS) kao temelj za ostvarivanje pozitivne društvene promjene pružanjem podrške zajednicama pojedinaca i subjektima koji su posvećeni jačanju solidarnosti diljem Europe. Cilj navedenog programa je omogućiti mladima u dobi između 18 i 30 godina da volontiraju ili rade na projektima u svojim zemljama ili u inozemstvu koji su od koristi zajednicama i ljudima diljem Europe. Kroz navedene aktivnosti mladi imaju priliku pridonijeti rješavanju društvenih potreba i istodobno poboljšati svoj osobni, obrazovni, društveni, građanski i stručni razvoj.

Program Europskih snaga solidarnosti sadrži tri vrste projekata:

  1. Volontiranje, kroz koji se mladim ljudima daje prilika da volontiraju u razdoblju od dva do dvanaest mjeseci, u zemlji ili inozemstvu
  2. Stažiranje i zaposlenje, kroz koje se mladim ljudima daje prilika da dobiju posao ili staž u širokom rasponu sektora uključenih u aktivnosti za jačanje solidarnosti, u zemlji ili inozemstvu
  3. Projekte solidarnosti, solidarne aktivnosti i inicijative u lokalnoj zajednici

Kroz provedbu volonterskih projekata u okviru programa ESS, mladima se pruža prilika da volontiranjem u programskim zemljama odgovore na važne društvene potrebe i pridonose osnaživanju zajednica, ali i da steknu korisno iskustvo, vještine i kompetencije za njihov osobni, obrazovni, društveni, građanski i profesionalni razvoj, te time poboljšaju svoju zapošljivost.
Više informacija o programu Europskih snaga solidarnosti, otvorene natječaje, uvjetima i načinu prijave te druge relevantne informacije možete pronaći ovdje, a za dodatne informacije te pomoć i podršku u prijavi slobodni ste obratiti se Agenciji za mobilnost i programe Europske unije koja je provedbeno tijelo za program Europskih snaga solidarnosti u Republici Hrvatskoj.
 
 
Nadležno tijelo i propisi
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
Ulica grada Vukovara 78
1000 Zagreb
+385 1 555 7343
info@mrms.hr
 
Središnji državni ured za demografiju i mlade
Trg Nevenke Topalušić 1
10 000 Zagreb
+385 1 555 7111
info@demografijaimladi.hr
 
Agencija za mobilnost i programe Europske Unije
Frankopanska 26
10 000 Zagreb
+ 385 1  5556 498
info@mobilnost.hr
 
 
 
Zakon o volonterstvu (NN 58/0722/13)
Zakon o strancima (NN 133/20
Uredba (EU) 2018/1475 Europskog parlamenta i Vijeća od 2. listopada 2018.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1475&from=EN

Datum ažuriranja: 22.03.2021. 

Pomozite da postanemo bolji svojim komentarima: