Uvjeti za smještaj starih

Uvjeti za smještaj starih

Smještaj starih je usluga koja ovisno o utvrđenim potrebama i izboru korisnika može obuhvatiti stanovanje,  prehranu,  njegu,  brigu o zdravlju, socijalni  rad, psihosocijalnu rehabilitaciju, fizikalnu terapiju, aktivno provođenje vremena.

Uslugu smještaja pruža dom socijalne skrbi, udruga i druga osoba koja je registrirana za pružanje usluge smještaja i ima ispunjene propisane uvjete.
 
Smještaj može biti priznat kao socijalna usluga rješenjem centra za socijalnu skrb ili ga korisnik može ugovoriti s pružateljem socijalne usluge smještaja.
 
Smještaj koji priznaje centar za socijalnu skrb može biti privremeni ili dugotrajni. Privremeni smještaj može biti privremeni smještaj u kriznim situacijama, privremeni smještaj radi provođenja kraćih rehabilitacijskih programa i privremeni smještaju drugim slučajevima.
 
Dugotrajni smještaj priznaje se  funkcionalno ovisnoj starijoj osobi i teško bolesnoj osobi kojoj je zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna stalna pomoć i njega druge osobe.


Kontakt podatci Središnjeg tijela i Prijamnog tijela te Otpremnog tijela Republike Hrvatske:
 
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
Trg Nevenke Topalušić 1
10000 Zagreb
Telefon: 01 555 7111
Telefon za pozive izvan Republike Hrvatske: +385 1 555 7111
Telefaks: 01 555 7222
E-mail: info@mrosp.hr  
 
Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20)
 
Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN 40/14, 66/15 i 56/20)


Prava starijih osoba mogu se naći na poveznici:

https://mrosp.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/MDOMSP%20dokumenti/Katalog%20prava%20i%20usluga%20u%20sustavu%20socijalne%20skrbi%20za%20starije%20osobe.pdf


Pomozite da postanemo bolji svojim komentarima: