Objava Javnog poziva za prihvat članova i partnera u nacionalnu mrežu EURES

U lipnju 2021. godine donesena je Odluka o izmjenama i dopunama kriterija u okviru sustava za prihvat članova i partnera u nacionalnu mrežu EURES te je sukladno tome objavljen novi Javni poziv i ažurirani pripadajući dokumenti.

U inicijalnoj Odluci o uspostavi sustava za prihvat članova i partnera u nacionalnu mrežu EURES, koju je UV HZZ-a donijelo u svibnju 2018., ispunjena je jedna od obveza iz Uredbe (EU) 2016/589 (EURES uredba).