Poziv za iskazivanje interesa nezavisnih vanjskih stručnjaka za ocjenjivanje projektnih i programskih prijava Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u svrhu provedbe politika u svojoj nadležnosti i unapređenja usluga namijenjenih različitim skupinama korisnika, raspisuje javne natječaje i pozive za prijavu projekata i programa. S ciljem osiguravanja što kvalitetnije provedbe natječajnog postupka za raspisane javne natječaje i pozive, Ministarstvo raspisuje ovaj poziv kako bi ažuriralo bazu nezavisnih vanjskih stručnjaka za ocjenjivanje projektnih/programskih prijava.
 
Vanjski stručnjaci mogu se prijaviti za ocjenjivanje projektnih/programskih prijava za jedno ili više od niže navedenih područja u skladu sa svojim kvalifikacijama i područjem rada:
 
  1. Djeca i obitelj
  2. Odrasle osobe s invaliditetom
  3. Starije osobe i teško bolesne odrasle osobe
  4. Prevencija i tretman osoba ovisnih o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti
  5. Volonterstvo
  6. Socijalno osjetljive skupine (siromašni, nezaposleni, beskućnici, migranti, azilanti, Romi, bivši zatvorenici, žrtve trgovanja ljudima)
  7. Žrtve nasilja u obitelji
 

Prijave se zaprimaju do 27. travnja 2023. godine do 12 sati.

 

Sva eventualna pitanja mogu se uputiti na e-adresu: procjenjivaci@mrosp.hr