Javni poziv za podnošenje ponuda za sklapanje ugovora za pružanje socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je Javni poziv za podnošenje ponuda za sklapanje ugovora za pružanje socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj.

Poziv je objavljen za pružanje sljedećih usluga:
  1. organizirano stanovanje za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi,
  2. organizirano stanovanje za djecu s problemima u ponašanju,
  3. organizirano stanovanje za odrasle osobe s invaliditetom,
  4. boravak za djecu s teškoćama u razvoju i odrasle osobe s invaliditetom
  5. pomoć u kući za starije osobe i osobe s invaliditetom,
  6. stručna procjena za djecu s teškoćama u razvoju i odrasle osobe s invaliditetom i
  7. smještaj u kriznim situacijama za žrtve obiteljskog nasilja.

Postupak se provodi u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj: 18/22, 46/22, 119/22 i 71/23).
 
Rok za podnošenje prijava na Javni poziv je 31. listopada 2023. godine do 23:59 sati.