Javni poziv za dostavu zahtjeva za plaćanje troškova smještaja u učeničkom domu za školsku godinu 2023./2024.

Na temelju članka 49. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi („Na­rod­ne novine“, broj: 18/22, 46/22, 119/22, 71/23 i 156/23) i članka 4. Pravilnika o kriterijima slabijeg imovnog stanja polaznika srednje škole radi plaćanja troškova smještaja u učeničkom domu („Na­rod­ne novine“, broj: 103/22) Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) objavilo je 3. listopada 2023. godine Javni poziv za dostavu zahtjeva za plaćanje troškova smještaja u učeničkom domu za školsku godinu 2023./2024.

Temeljem navedenog Javnog poziva, u tablici se nalaze privremeni rezultati za 1 obrađeni zahtjev.  

Na privremene rezultate nezadovoljna stranka ima pravo podnijeti prigovor ministru.

Na temelju Odluke Povjerenstva Ministarstvo sklapa ugovor s učeničkim domom za svako dijete ili mlađu punoljetnu osobu polaznika srednje škole za koje troškove smještaja u učenički dom plaća Ministarstvo.

Napominjemo kako se Povjerenstvo za odlučivanje o zahtjevima za plaćanje troškova smještaja u učeničkom domu za školsku godinu 2023./2024. sastaje i odlučuje o zaprimljenim zahtjevima slijedom dinamike pristizanja novih zahtjeva.
 

Na temelju članka 49. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi („Na­rod­ne novine“, broj: 18/22, 46/22, 119/22, 71/23 i 156/23) i članka 4. Pravilnika o kriterijima slabijeg imovnog stanja polaznika srednje škole radi plaćanja troškova smještaja u učeničkom domu („Na­rod­ne novine“, broj: 103/22) Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) objavilo je 3. listopada 2023. godine Javni poziv za dostavu zahtjeva za plaćanje troškova smještaja u učeničkom domu za školsku godinu 2023./2024.

Temeljem navedenog Javnog poziva, u tablici se nalaze privremeni rezultati za 1 obrađeni zahtjev.  

Na privremene rezultate nezadovoljna stranka ima pravo podnijeti prigovor ministru.

Na temelju Odluke Povjerenstva Ministarstvo sklapa ugovor s učeničkim domom za svako dijete ili mlađu punoljetnu osobu polaznika srednje škole za koje troškove smještaja u učenički dom plaća Ministarstvo.

Napominjemo kako se Povjerenstvo za odlučivanje o zahtjevima za plaćanje troškova smještaja u učeničkom domu za školsku godinu 2023./2024. sastaje i odlučuje o zaprimljenim zahtjevima slijedom dinamike pristizanja novih zahtjeva.
 

Na temelju članka 49. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi („Na¬rod¬ne novine“, broj: 18/22, 46/22, 119/22, 71/23 i 156/23) i članka 4. Pravilnika o kriterijima slabijeg imovnog stanja polaznika srednje škole radi plaćanja troškova smještaja u učeničkom domu („Na¬rod¬ne novine“, broj: 103/22) Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) objavilo je 3. listopada 2023. godine Javni poziv za dostavu zahtjeva za plaćanje troškova smještaja u učeničkom domu za školsku godinu 2023./2024.

Temeljem navedenog Javnog poziva, u tablici se nalaze privremeni rezultati za 1 obrađeni zahtjev.  

Na privremene rezultate nezadovoljna stranka ima pravo podnijeti prigovor ministru.

Na temelju Odluke Povjerenstva Ministarstvo sklapa ugovor s učeničkim domom za svako dijete ili mlađu punoljetnu osobu polaznika srednje škole za koje troškove smještaja u učenički dom plaća Ministarstvo.

Napominjemo kako se Povjerenstvo za odlučivanje o zahtjevima za plaćanje troškova smještaja u učeničkom domu za školsku godinu 2023./2024. sastaje i odlučuje o zaprimljenim zahtjevima slijedom intenziteta pristizanja novih zahtjeva.

 

Na temelju članka 49. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi („Na¬rod¬ne novine“, broj: 18/22, 46/22, 119/22, 71/23 i 156/23) i članka 4. Pravilnika o kriterijima slabijeg imovnog stanja polaznika srednje škole radi plaćanja troškova smještaja u učeničkom domu („Narodne novine“, broj: 103/22) Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) objavilo je 3. listopada 2023. godine Javni poziv za dostavu zahtjeva za plaćanje troškova smještaja u učeničkom domu za školsku godinu 2023./2024.
 
Temeljem navedenog Javnog poziva, u tablici se nalaze privremeni rezultati za 2 obrađena zahtjeva.  
 
Na privremene rezultate nezadovoljna stranka ima pravo podnijeti prigovor ministru.
 
Na temelju Odluke Povjerenstva Ministarstvo sklapa ugovor s učeničkim domom za svako dijete ili mlađu punoljetnu osobu polaznika srednje škole za koje troškove smještaja u učenički dom plaća Ministarstvo.
 
Napominjemo kako se Povjerenstvo za odlučivanje o zahtjevima za plaćanje troškova smještaja u učeničkom domu za školsku godinu 2023./2024. sastaje i odlučuje o zaprimljenim zahtjevima slijedom intenziteta pristizanja novih zahtjeva.
 
Nastavno na navedeno, sve podnositelje zahtjeva koji nisu navedeni u tablici privremenih rezultata pozivamo da nastave pratiti internetske stranice Ministarstva.
 
 

Na temelju članka 49. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi („Na¬rod¬ne novine“, broj: 18/22, 46/22, 119/22, 71/23 i 156/23) i članka 4. Pravilnika o kriterijima slabijeg imovnog stanja polaznika srednje škole radi plaćanja troškova smještaja u učeničkom domu („Na¬rod¬ne novine“, broj: 103/22) Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) objavilo je 3. listopada 2023. godine Javni poziv za dostavu zahtjeva za plaćanje troškova smještaja u učeničkom domu za školsku godinu 2023./2024. 
 
Temeljem navedenog Javnog poziva, u tablici se nalaze privremeni rezultati za 10 obrađenih zahtjeva.  
 
Na privremene rezultate nezadovoljna stranka ima pravo podnijeti prigovor ministru. 
 
Na temelju Odluke Povjerenstva Ministarstvo sklapa ugovor s učeničkim domom za svako dijete ili mlađu punoljetnu osobu polaznika srednje škole za koje troškove smještaja u učenički dom plaća Ministarstvo.
 
Napominjemo kako se Povjerenstvo za odlučivanje o zahtjevima za plaćanje troškova smještaja u učeničkom domu za školsku godinu 2023./2024. sastaje i odlučuje o zaprimljenim zahtjevima slijedom intenziteta pristizanja novih zahtjeva. 
 
Nastavno na navedeno, sve podnositelje zahtjeva koji nisu navedeni u tablici privremenih rezultata pozivamo da nastave pratiti internetske stranice Ministarstva.

Na temelju članka 49. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi („Na­rod­ne novine“, broj: 18/22, 46/22, 119/22 i 71/23) i članka 4. Pravilnika o kriterijima slabijeg imovnog stanja polaznika srednje škole radi plaćanja troškova smještaja u učeničkom domu („Na­rod­ne novine“, broj: 103/22) Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) objavilo je 3. listopada 2023. godine Javni poziv za dostavu zahtjeva za plaćanje troškova smještaja u učeničkom domu za školsku godinu 2023./2024.
 
Temeljem navedenog Javnog poziva, u tablici se nalaze privremeni rezultati za 11 obrađenih zahtjeva.  
 
Na privremene rezultate nezadovoljna stranka ima pravo podnijeti prigovor ministru.
 
Na temelju Odluke Povjerenstva Ministarstvo sklapa ugovor s učeničkim domom za svako dijete ili mlađu punoljetnu osobu polaznika srednje škole za koje troškove smještaja u učenički dom plaća Ministarstvo.
 
Napominjemo kako se Povjerenstvo za odlučivanje o zahtjevima za plaćanje troškova smještaja u učeničkom domu za školsku godinu 2023./2024. sastaje i odlučuje o zaprimljenim zahtjevima slijedom intenziteta pristizanja novih zahtjeva.
 
Nastavno na navedeno, sve podnositelje zahtjeva koji nisu navedeni u tablici privremenih rezultata pozivamo da nastave pratiti internetske stranice Ministarstva.
 

Na temelju članka 49. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi („Na­rod­ne novine“, broj: 18/22, 46/22, 119/22 i 71/23) i članka 4. Pravilnika o kriterijima slabijeg imovnog stanja polaznika srednje škole radi plaćanja troškova smještaja u učeničkom domu („Na­rod­ne novine“, broj: 103/22) Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) objavilo je 3. listopada 2023. godine Javni poziv za dostavu zahtjeva za plaćanje troškova smještaja u učeničkom domu za školsku godinu 2023./2024.
 
Temeljem navedenog Javnog poziva, u tablici se nalaze privremeni rezultati za 25 obrađenih zahtjeva.  
 
Na privremene rezultate nezadovoljna stranka ima pravo podnijeti prigovor ministru.
 
Na temelju Odluke Povjerenstva Ministarstvo sklapa ugovor s učeničkim domom za svako dijete ili mlađu punoljetnu osobu polaznika srednje škole za koje troškove smještaja u učenički dom plaća Ministarstvo.
 
Napominjemo kako se Povjerenstvo za odlučivanje o zahtjevima za plaćanje troškova smještaja u učeničkom domu za školsku godinu 2023./2024. sastaje i odlučuje o zaprimljenim zahtjevima slijedom intenziteta pristizanja novih zahtjeva.
 
Nastavno na navedeno, sve podnositelje zahtjeva koji nisu navedeni u tablici privremenih rezultata pozivamo da nastave pratiti internetske stranice Ministarstva.

Na temelju članka 49. Zakona o socijalnoj skrbi („Na­rod­ne novine“, broj: 18/22, 46/22, 119/22 i 71/23) i članka 4. Pravilnika o kriterijima slabijeg imovnog stanja polaznika srednje škole radi plaćanja troškova smještaja u učeničkom domu („Na­rod­ne novine“, broj: 103/22) Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) objavljuje Javni poziv za dostavu zahtjeva za plaćanje troškova smještaja u učeničkom domu za školsku godinu 2023./2024.
 
Javni poziv za dostavu zahtjeva za plaćanje troškova smještaja u učeničkom domu za školsku godinu 2023./2024. otvoren je cijelu školsku godinu na koju se odnosi.
 
13. studenoga 2023. - Na temelju članka 49. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi („Na­rod­ne novine“, broj: 18/22, 46/22, 119/22 i 71/23) i članka 4. Pravilnika o kriterijima slabijeg imovnog stanja polaznika srednje škole radi plaćanja troškova smještaja u učeničkom domu („Na­rod­ne novine“, broj: 103/22) Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) objavilo je 3. listopada 2023. godine Javni poziv za dostavu zahtjeva za plaćanje troškova smještaja u učeničkom domu za školsku godinu 2023./2024.

Temeljem navedenog Javnog poziva, u tablici se nalaze privremeni rezultati za 29 obrađenih zahtjeva. 

Na privremene rezultate nezadovoljna stranka ima pravo podnijeti prigovor ministru.

Na temelju Odluke Povjerenstva Ministarstvo sklapa ugovor s učeničkim domom za svako dijete ili mlađu punoljetnu osobu polaznika srednje škole za koje troškove smještaja u učenički dom plaća Ministarstvo.

Napominjemo kako se Povjerenstvo za odlučivanje o zahtjevima za plaćanje troškova smještaja u učeničkom domu za školsku godinu 2023./2024. sastaje i odlučuje o zaprimljenim zahtjevima slijedom intenziteta pristizanja novih zahtjeva.

Nastavno na navedeno, sve podnositelje zahtjeva koji nisu navedeni u tablici privremenih rezultata pozivamo da nastave pratiti internetske stranice Ministarstva.