Javni poziv za dostavu zahtjeva za plaćanje troškova smještaja u učeničkom domu za školsku godinu 2022./2023.


Na temelju članka 49. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi („Na­rod­ne novine“, broj: 18/22, 46/22 i 119/22) i članka 4. Pravilnika o kriterijima slabijeg imovnog stanja polaznika srednje škole radi plaćanja troškova smještaja u učeničkom domu („Na­rod­ne novine“, broj: 103/22) Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) objavilo je 23. rujna 2022. godine Javni poziv za dostavu zahtjeva za plaćanje troškova smještaja u učeničkom domu za školsku godinu 2022./2023.
 
Temeljem navedenog Javnog poziva, u tablici se nalaze privremeni rezultati jednog novoobrađenog zahtjeva.  
 
Na privremene rezultate nezadovoljna stranka ima pravo podnijeti prigovor ministru.
 
Na temelju Odluke Povjerenstva Ministarstvo sklapa ugovor s učeničkim domom za svako dijete ili mlađu punoljetnu osobu polaznika srednje škole za koje troškove smještaja u učenički dom plaća Ministarstvo.
 
Napominjemo kako se Povjerenstvo za odlučivanje o zahtjevima za plaćanje troškova smještaja u učeničkom domu za školsku godinu 2022./2023. sastaje i odlučuje o zaprimljenim zahtjevima slijedom intenziteta pristizanja novih zahtjeva.
 
Nastavno na navedeno, sve podnositelje zahtjeva koji nisu navedeni u tablici privremenih rezultata pozivamo da nastave pratiti internetske stranice Ministarstva.
 

Na temelju članka 49. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi („Na­rod­ne novine“, broj: 18/22, 46/22 i 119/22) i članka 4. Pravilnika o kriterijima slabijeg imovnog stanja polaznika srednje škole radi plaćanja troškova smještaja u učeničkom domu („Na­rod­ne novine“, broj: 103/22) Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) objavilo je 23. rujna 2022. godine Javni poziv za dostavu zahtjeva za plaćanje troškova smještaja u učeničkom domu za školsku godinu 2022./2023.
 
Temeljem navedenog Javnog poziva, u tablici se nalaze privremeni rezultati 2 novoobrađena zahtjeva.  
 
Na privremene rezultate nezadovoljna stranka ima pravo podnijeti prigovor ministru.
 
Na temelju Odluke Povjerenstva Ministarstvo sklapa ugovor s učeničkim domom za svako dijete ili mlađu punoljetnu osobu polaznika srednje škole za koje troškove smještaja u učenički dom plaća Ministarstvo.
 
Napominjemo kako se Povjerenstvo za odlučivanje o zahtjevima za plaćanje troškova smještaja u učeničkom domu za školsku godinu 2022./2023. sastaje i odlučuje o zaprimljenim zahtjevima slijedom intenziteta pristizanja novih zahtjeva.
 
Nastavno na navedeno, sve podnositelje zahtjeva koji nisu navedeni u tablici privremenih rezultata pozivamo da nastave pratiti internetske stranice Ministarstva.
 
Na temelju članka 49. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi („Na­rod­ne novine“, broj: 18/22, 46/22 i 119/22) i članka 4. Pravilnika o kriterijima slabijeg imovnog stanja polaznika srednje škole radi plaćanja troškova smještaja u učeničkom domu („Na­rod­ne novine“, broj: 103/22) Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) objavilo je 23. rujna 2022. godine Javni poziv za dostavu zahtjeva za plaćanje troškova smještaja u učeničkom domu za školsku godinu 2022./2023.
 
Temeljem navedenog Javnog poziva, u tablici se nalaze privremeni rezultati 3 novoobrađena zahtjeva.  
 
Na privremene rezultate nezadovoljna stranka ima pravo podnijeti prigovor ministru.
 
Na temelju Odluke Povjerenstva Ministarstvo sklapa ugovor s učeničkim domom za svako dijete ili mlađu punoljetnu osobu polaznika srednje škole za koje troškove smještaja u učenički dom plaća Ministarstvo.
 
Napominjemo kako se Povjerenstvo za odlučivanje o zahtjevima za plaćanje troškova smještaja u učeničkom domu za školsku godinu 2022./2023. sastaje i odlučuje o zaprimljenim zahtjevima slijedom intenziteta pristizanja novih zahtjeva.
 
Nastavno na navedeno, sve podnositelje zahtjeva koji nisu navedeni u tablici privremenih rezultata pozivamo da nastave pratiti internetske stranice Ministarstva.
 

Na temelju članka 49. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi („Na¬rod¬ne novine“, broj: 18/22 i 46/22) i članka 4. Pravilnika o kriterijima slabijeg imovnog stanja polaznika srednje škole radi plaćanja troškova smještaja u učeničkom domu („Na¬rod¬ne novine“, broj: 103/22) Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) objavljuje Javni poziv za dostavu zahtjeva za plaćanje troškova smještaja u učeničkom domu za školsku godinu 2022./2023. 

Javni poziv za dostavu zahtjeva za plaćanje troškova smještaja u učeničkom domu za školsku godinu 2022./2023. otvoren je cijelu školsku godinu na koju se odnosi. 

 

10.03.2023. Na temelju članka 49. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi („Na­rod­ne novine“, broj: 18/22, 46/22, 119/22) i članka 4. Pravilnika o kriterijima slabijeg imovnog stanja polaznika srednje škole radi plaćanja troškova smještaja u učeničkom domu („Na­rod­ne novine“, broj: 103/22) Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) objavilo je 23. rujna 2022. godine Javni poziv za dostavu zahtjeva za plaćanje troškova smještaja u učeničkom domu za školsku godinu 2022./2023.
 
Temeljem navedenog Javnog poziva, u tablici se nalaze privremeni rezultati 5 novoobrađenih zahtjeva.  
 
Na privremene rezultate nezadovoljna stranka ima pravo podnijeti prigovor ministru.
 
Na temelju Odluke Povjerenstva Ministarstvo sklapa ugovor s učeničkim domom za svako dijete ili mlađu punoljetnu osobu polaznika srednje škole za koje troškove smještaja u učenički dom plaća Ministarstvo.
 
Napominjemo kako se Povjerenstvo za odlučivanje o zahtjevima za plaćanje troškova smještaja u učeničkom domu za školsku godinu 2022./2023. sastaje i odlučuje o zaprimljenim zahtjevima slijedom intenziteta pristizanja novih zahtjeva.
 
Nastavno na navedeno, sve podnositelje zahtjeva koji nisu navedeni u tablici privremenih rezultata pozivamo da nastave pratiti internetske stranice Ministarstva.
 

18.01.2023. Na temelju članka 49. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi („Na¬rod¬ne novine“, broj: 18/22, 46/22 i 119/22) i članka 4. Pravilnika o kriterijima slabijeg imovnog stanja polaznika srednje škole radi plaćanja troškova smještaja u učeničkom domu („Na¬rod¬ne novine“, broj: 103/22) Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) objavilo je 23. rujna 2022. godine Javni poziv za dostavu zahtjeva za plaćanje troškova smještaja u učeničkom domu za školsku godinu 2022./2023. 
 
Temeljem navedenog Javnog poziva, u tablici se nalaze privremeni rezultati sa II. i III. Sjednice Povjerenstva za odlučivanje o zahtjevima za plaćanje troškova smještaja u učeničkom domu za školsku godinu 2022/2023 ( daljnjem tekstu: Povjerenstvo).  
 
Na privremene rezultate nezadovoljna stranka ima pravo podnijeti prigovor ministru. 
 
Na temelju Odluke Povjerenstva Ministarstvo sklapa ugovor s učeničkim domom za svako dijete ili mlađu punoljetnu osobu polaznika srednje škole za koje troškove smještaja u učenički dom plaća Ministarstvo.
 
Napominjemo kako se Povjerenstvo sastaje i odlučuje o zaprimljenim zahtjevima slijedom intenziteta pristizanja novih zahtjeva. 
 
Nastavno na navedeno, sve podnositelje zahtjeva koji nisu navedeni u tablici privremenih rezultata pozivamo da nastave pratiti internetske stranice Ministarstva. 
 

22.11.2022. Na temelju članka 49. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi („Na¬rod¬ne novine“, broj: 18/22 i 46/22) i članka 4. Pravilnika o kriterijima slabijeg imovnog stanja polaznika srednje škole radi plaćanja troškova smještaja u učeničkom domu („Na¬rod¬ne novine“, broj: 103/22) Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) objavilo je 23. rujna 2022. godine Javni poziv za dostavu zahtjeva za plaćanje troškova smještaja u učeničkom domu za školsku godinu 2022./2023. 

Temeljem navedenog Javnog poziva, u tablici se nalaze privremeni rezultati prvih 11 obrađenih zahtjeva. 

Na privremene rezultate nezadovoljna stranka ima pravo podnijeti prigovor ministru. 

Na temelju Odluke Povjerenstva Ministarstvo sklapa ugovor s učeničkim domom za svako dijete ili mlađu punoljetnu osobu polaznika srednje škole za koje troškove smještaja u učenički dom plaća Ministarstvo.

Napominjemo kako se Povjerenstvo za odlučivanje o zahtjevima za plaćanje troškova smještaja u učeničkom domu za školsku godinu 2022./2023. sastaje i odlučuje o zaprimljenim zahtjevima slijedom intenziteta pristizanja novih zahtjeva. 

Nastavno na navedeno, sve podnositelje zahtjeva koji nisu navedeni u tablici privremenih rezultata pozivamo da nastave pratiti internetske stranice Ministarstva.