Natječaji za udruge u sustavu socijalne skrbi

Godišnji plan natječaja za 2020. godinu

Poziv za prijavu dvogodišnjih programa usmjerenih unaprjeđenju kvalitete života i zaštiti prava starijih osoba za 2021. i 2022. godinu
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike poziva udruge usmjerene radu sa starijim osobama da se prijave za financijsku potporu programima kojima se pridonosi poboljšanju kvalitete života i zaštiti prava starijih osoba u skladu s prioritetnim područjima i uvjetima Poziva navedenima u Uputama za prijavitelje, koje su sastavni dio natječajne dokumentacije. Vrijednost Poziva je 7.500.000,00 kuna. Prijava na Poziv ostvaruje se putem sustava www.financijskepodrske.hr, a rok za dostavu prijava je 30. rujna 2020. godine.

 
Poziv za prijavu dvogodišnjih programa volonterskih centara za 2021. i 2022. godinu
Datum objave: 24. lipnja 2020. godine

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku poziva sve zainteresirane udruge usmjerene na razvoj volonterstva u Republici Hrvatskoj da se sukladno objavljenom Pozivu prijave za financijsku podršku programima koji doprinose promociji i razvoju volonterstva na području Republike Hrvatske.

Ukupno planirana vrijednost Poziva je 3.600.000,00 kuna. 

Prijava na Poziv ostvaruje se putem sustava www.financijskepodrske.hr

Rok za dostavu prijava je 24. srpnja 2019. godine.
 
Datum objave: 21. srpnja 2020.

Objava najčešćih pitanja i odgovora
Poziv za prijavu prijedloga trogodišnjih programa udruga koje djeluju u području socijalne skrbi pod nazivom „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge“ za razdoblje 2020. do 2023. godine
Datum objave: 12. ožujka 2020. godine

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavljuje Poziv za prijavu prijedloga trogodišnjih programa udruga koje djeluju u području socijalne skrbi pod nazivom „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge“ za razdoblje 2020. do 2023. godine kojim poziva udruge koje se bave socijalnom i humanitarnom djelatnošću, udruge osoba s invaliditetom i udruge koje djeluju u korist osoba s invaliditetom da se prijave za financijsku podršku programima koji pridonose razvoju prioritetnih područja iz ovog Poziva.

Ukupno planirana vrijednost Poziva za prvu godinu provedbe je 33.370.000,00 kuna. 

Prijava na Poziv ostvaruje se putem sustava www.financijskepodrske.hr gdje su otvorena dva prioritetna područja Poziva: P1. Socijalna i humanitarna djelatnost i P2 Problemi i zadovoljavanje potreba osoba s invaliditetom.
Napominjemo da se udruga prijavitelj može prijaviti samo na jedno od navedenih.

Molimo prijavitelje da obrate posebnu pažnju na način prijave koji je detaljno opisan u Uputama za prijavitelje!

Rok za dostavu prijava je 15. travnja 2020. godine.
 
Datum objave: 17. ožujka 2020.
Izmjena natječajne dokumentacije

Sukladno odredbama članka 12. stavka 2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), mijenja se natječajna dokumentacija vezana za Poziv za prijavu prijedloga trogodišnjih programa udruga koje djeluju u području socijalne skrbi pod nazivom „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge“ za razdoblje 2020. do 2023. godine.
U  B1 Obrascu opisa programa, dio I Opisni podaci o prijavitelju programa, pitanje broj 34 mijenja se te sada glasi: Prepoznatljivost prijavitelja (i partnera ako je primjenjivo) kroz financirane projekte/programe u 2018. i 2019. godini (molimo navedite nazive projekata/programa i tijela državne uprave, odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji su vam odobrili bespovratne potpore u dvije godine koje su prethodile godini raspisivanja Natječaja).
 
Datum objave: 30. ožujka 2020.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavljuje izmjene Uputa za prijavitelje vezano uz način prijave na ovaj Poziv. 
S obzirom na razvoj epidemiološke situacije u RH uzrokovane virusom COVID-19, mijenja se način dostave dokumenta za verifikaciju na način da se isti može dostaviti kako poštom tako i elektronskim putem, na adresu e-pošte: verifikacija@zaklada.civilnodrustvo.hr  Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.
Datum objave: 6. travnja 2020.

Najčešća pitanja i odgovori
Datum objave: 21. svibnja 2020.

OBAVIJEST PRIJAVITELJIMA NATJEČAJA:
 
S obzirom na velik broj upita vezanih uz završeni natječaj za financiranje trogodišnjih programa za razdoblje 2020. do 2023. godine „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge“, obavještavamo prijavitelje da je u tijeku provjera zaprimljenih projektnih prijedloga. 

Po završetku postupaka provjere i bodovanja svih projektnih prijedloga, sastavit će se privremena lista odabranih projektnih prijedloga, nakon čega slijedi donošenje konačne liste te Odluke o financiranju, uzimajući u obzir raspoloživa financijska sredstva u okviru Poziva.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku obavijestit će sve prijavitelje o statusu njihovog projektnog prijedloga pisanim putem u najkraćem roku od dana donošenja odluke o statusu pojedinog projektnog prijedloga nakon provedene provjere.

Početak provedbe odabranih projekata može započeti od 1. lipnja 2020. godine.
 
Datum objave: 2. lipnja 2020.

Odluka o izmjeni Odluke o provedbi Poziva - NEVAŽEĆA
 
Datum objave: 2. lipnja 2020.

Objava privremenih rezultata Poziva - NEVAŽEĆI
 
Datum objave: 17. lipnja 2020.

Objava Odluke o drugoj izmjeni i dopuni Odluke o raspisivanju i provedbi Poziva za prijavu trogodišnjih programa udruga koje djeluju u području socijalne skrbi pod nazivom „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge“ za razdoblje 2020. do 2023. godine (Klasa: 402-03/20-01/1; Urbroj: 519-05-2-3-1/1-20-7 od 17. lipnja 2020. godine)

Zbog osiguranja kontinuiteta u provedbi i velikog broja zaprimljenih kvalitetnih programskih prijava na Poziv za prijavu trogodišnjih programa udruga koje djeluju u području socijalne skrbi pod nazivom „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga koje pružaju udruge“ za razdoblje 2020. do 2023. godine, te radi veće dostupnosti socijalnih usluga svim korisnicima, financijska omotnica se povećava na 46.620.000,00 kuna.
 
Datum objave: 17. lipnja 2020.

Objava privremenih rezultata Poziva
 
Datum objave: 8. srpnja 2020.

Objava Odluke o raspodjeli sredstava


 
Poziv za prijavu trogodišnjih programa udruga koje pružaju usluge savjetovališta i skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji u Republici Hrvatskoj (2019. – 2021.) - druga godina provedbe
Datum objave: 26. veljače 2020.

Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za provedbu druge godine trogodišnjih programa rada savjetovališta i skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji organizacija civilnog društva za financijsku potporu u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za razdoblje od 2019. do 2021. godine
Poziv za prijavu trogodišnjih programa udruga koje pružaju usluge asistencije osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj (za razdoblje 2019.-2021) - druga godina provedbe
Datum objave: 7. veljače 2020.

Objava Odluke o raspodjeli financijskih sredstava za provedbu druge godine trogodišnjih programa udruga koje pružaju usluge asistencije osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj (za razdoblje od 2019. do 2021. godine) iz Državnog proračuna Republike Hrvatske i dijela prihoda od igara na sreću za 2020. godinu
 
Datum objave: 31. ožujka 2020.

Objava Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli financijskih sredstava za provedbu druge godine trogodišnjih programa udruga koje pružaju usluge asistencije osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj (za razdoblje od 2019. do 2021. godine) iz Državnog proračuna Republike Hrvatske i dijela prihoda od igara na sreću za 2020. godinu.
  
Poziv za prijavu projekata udruga koje pružaju usluge savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji u Republici Hrvatskoj za 2020. godinu
Datum objave: 1. lipnja 2020. godine

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku poziva udruge koje su programski usmjerene na pružanje usluge savjetovanja za žrtve nasilja u obitelji da se prijave za financijsku podršku projektima u skladu s uvjetima ovog Poziva koji su detaljno navedeni u Uputama za prijavitelje.

Ukupno planirana vrijednost Poziva je 3.000.000,00 kuna. 

Prijava na Poziv ostvaruje se putem sustava www.financijskepodrske.hr

Rok za dostavu prijava je 30. lipnja 2020. godine.
 
Datum objave: 10. lipnja 2020.

Sukladno odredbama članka 12. stavka 2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), mijenja se natječajna dokumentacija vezana za Poziv za prijavu projekata udruga koje pružaju usluge savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji u Republici Hrvatskoj za 2020. godinu.
 
U uputama za prijavitelje, na stranicama 7. i 17. mijenja se tekst vezano uz formalne uvjete Poziva (poglavlje 2. Formalni uvjeti Poziva, 2.1.  Tko može podnijeti prijavu?) i obveznu dokumentaciju za dostavljanje prilikom prijave (poglavlje 3.2. Dokumentacija za Poziv, obvezna dokumentacija) na način da se dopunjuje naziv Rješenja o ispunjavanju minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga (licencija), i sada glasi: Rješenje o ispunjavanju minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga (licencija) savjetovanja i pomaganja i/ili psihosocijalne podrške žrtvama nasilja u obitelji sukladno Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN 40/14, 66/15, 56/20) ili dokaz o podnesenom zahtjevu za utvrđivanje minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga savjetovanja i pomaganja i/ili psihosocijalne podrške žrtvama nasilja u obitelji.
 
Također se na stranici 11. dopunjuje tekst prihvatljivih troškova (poglavlje 2.5. Prihvatljivi troškovi koji će se financirati putem Poziva, podnaslov: Prihvatljivi izravni troškovi) na način da su unutar grupe „4. ostali troškovi“ prihvatljivi i troškovi sredstava za dezinfekciju, zaštitne maske, jednokratne higijenske rukavice, te ostale higijenske proizvode vezane uz borbu protiv koronavirusa (COVID-19).
 
Izmjene su u Uputama za prijavitelje i Obrascu proračuna (Obrazac B2) istaknute crvenom bojom i primjenjuju se na sve projektne prijedloge, neovisno o datumu njihovog podnošenja.

 
Natječaj za dodjelu jednokratnih financijskih podrški za 2020. godinu
Datum objave: 2. ožujka 2020.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavljuje Natječaj za dodjelu jednokratnih financijskih podrški.

Prijava na Natječaj vrši se u sustavu www.financijskepodrske.hr u skladu s  Uputama za prijavitelje objavljenih u sklopu natječajne dokumentacije na web stranicama Ministarstva.

Rok za dostavu prijava:  31. ožujka 2020.
 
Datum objave: 20. ožujka 2020.

Najčešća pitanja i odgovori
 
Datum objave: 30. ožujka 2020.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavljuje izmjene Uputa za prijavitelje vezano uz način prijave na ovaj Poziv. 
S obzirom na razvoj epidemiološke situacije u RH uzrokovane virusom COVID-19, mijenja se način dostave dokumenta za verifikaciju na način da se isti može dostaviti kako poštom tako i elektronskim putem, na adresu e-pošte: verifikacija@zaklada.civilnodrustvo.hr  Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.
 
Datum objave: 8. srpnja 2020.

Objava privremenih rezultata Poziva.