Zakon o zaštiti na radu

Popis mišljenja o primjeni Zakona o zaštiti na radu, kao i podzakonskih propisa donesenih temeljem toga Zakona, nalazi se u nastavku:
 
 1. Obveze poslodavca prema učenicima na praksi
 2. Alkohol i druga sredstva ovisnosti – postupak provjere
 3. Prijava gradilišta i plan izvođenja radova
 4. Pojedine isprave zaštite na radu i procjena rizika u slučaju promjene naziva društva odnosno izdvajanja društva
 5. Dokumentirane informacije o sudjelovanju radnika odnosno njihovih predstavnika u procjenjivanju rizika
 6. Obavješćivanje nadležnog inspekcijskog tijela o događajima ozljeda na mjestu rada
 7. Izrada te sadržaj Plana evakuacije i spašavanja
 8. Ugovaranje i obavljanje poslova zaštite na radu
 9. Osposobljavanje za rad na siguran način ustupljenih radnika i druga pitanja provedbe zaštite na radu
 10. Polaganje stručnih ispita iz zaštite na radu – za stručnjake zaštite na radu te za koordinatore I i II
 11. Rad stranaca
 12. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za koordinatora I i status koordinatora II
 13. Rad s ručnom motornom (lančanom) pilom i poslovi s posebnim uvjetima rada
 14. Sadržaji zapisnika o pregledu i ispitivanju radne opreme te zaključna ocjena u odnosu na raspoloživost dokumentacije za uporabu i održavanje
 15. Primjena odredaba Pravilnika o pregledu i ispitivanju radne opreme
 16. Oslobađanje od obveze dokumentiranja procjene rizika za poslove koje radnik povremeno obavlja na izdvojenom mjestu rada
 17. Obvezni liječnički pregled radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za obavljanje određenih poslova
 18. Pregledi odnosno ispitivanja sredstava rada u okolnostima epidemije koronavirusa
 19. Revidiranje procjene rizika u okolnostima epidemije koronavirusa