Europska unija i međunarodna suradnja

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike  (MRMSOSP) sudjeluje, u okviru svojih nadležnosti, u postupcima izrade, usuglašavanja i utvrđivanja stajališta za sastanke Vijeća za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača (EPCSO). EPSCO Vijeće okuplja ministre država članica nadležne za zapošljavanje, socijalna pitanja, zdravstvo i zaštitu potrošača te nadležne europske povjerenike. Glavni ciljevi EPSCO Vijeća su povećanje zaposlenosti, poboljšanje radnih i životnih uvjeta te ostvarivanje visoke razine zdravlja ljudi i zaštite potrošača u EU.
 
Predstavnici MRMSOSP-a, na stručnoj razini, sudjeluju u radu Radne skupine za socijalna pitanja, pripremnog tijela za rad EPSCO Vijeća. Radna skupina za socijalna pitanja bavi se zakonodavnim radom povezanim s politikom zapošljavanja i socijalnom politikom, kao i financijskim instrumentima u tim područjima.
 
Glavno pripremno tijelo EPSCO Vijeća je COREPER I (Odbor zamjenika stalnih predstavnika svih država članica) čija je glavna zadaća osiguravanje dosljednosti politika EU-a i postizanje dogovora i kompromisa o zakonodavnim i nezakonodavnim prijedlozima koji se upućuju Vijeću na usvajanje.
 
Predstavnici Ministarstva, uz Radnu skupinu i COREPER I, sudjeluju i u radu savjetodavnih odbora Vijeća EU – Odbora za zapošljavanje (EMCO) i Odbora za socijalnu zaštitu (SPC) te Podgrupi za indikatore Odbora za socijalnu zaštitu (ISG SPC) i drugim radnim skupinama koje se bave područjem nadležnosti Ministarstva.
Navedeni Odbori imaju za zadaću promicati koordinaciju među državama članicama u pogledu politika zapošljavanja i tržišta rada, socijalne zaštite, socijalne uključenosti, mirovina i zdravstvene zaštite.
MROSP i međunarodna suradnja
MROSP bilateralno surađuje sa državama članicama Europske unije, ali i ostalim državama u području rada i socijalne sigurnosti te po potrebi razvija projekte i zaključuje bilateralne sporazume. U okviru obveza Republike Hrvatske, proizašlih iz bilateralnih i višestranim međunarodnih ugovora kao i obveza proizašlih iz članstva u međunarodnim organizacijama, MRMS sudjeluje i u praćenju međunarodnih propisa kao i u izrađivanju nacionalnih prijedloga politika radi usklađivanja s međunarodnim standardima rada. Od posebnog je značaja rad u sklopu Međunarodne organizacije rada (MOR) te Vijeća Europe.
 
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike sudjeluje u radu MOR-a , specijalizirane institucije  Ujedinjenih naroda s osnovnim zadatkom osiguravanja boljih uvjeta rada i položaja radnika u cijelome svijetu te dostojanstvenog rada za sve.  Od posebne je važnosti sudjelovanje  u radu Međunarodne konferencije rada kao najvišeg tijela MOR-a koje donosi nove i unapređuje postojeće standarde rada na međunarodnoj razini kroz konvencije i preporuke. Prioritet MOR-a je i razvijanje neovisnih organizacija poslodavaca i radnika te osiguravanje osposobljavanja  i savjetodavnih usluga navedenim organizacijama. Unutar sustava UN-a, MOR je jedinstven po svojoj tripartitnoj strukturi u kojoj radnici i poslodavci sudjeluju u radu upravnih organa organizacije kao ravnopravni partneri vladama.
 
U Vijeću Europe velika se pažnja pridaje pitanjima socijalne sigurnosti. Dva su osnovna dokumenta Vijeća Europe koja služe ostvarivanju tog zadatka: Europska socijalna povelja i Europski zakonik o socijalnoj sigurnosti.
Republika Hrvatska ispravu o ratifikaciji Europske socijalne povelje položila je u Vijeću Europe 26. veljače 2003. godine.
Europska socijalna povelja utvrđuje prava i slobode svih pojedinaca i uspostavlja sustav nadzora koji jamči njihovo poštivanje od strane država stranaka te u području ekonomskih i socijalnih prava predstavlja ekvivalent Europskoj konvenciji o ljudskim pravima.
 
Odbor vladinih predstavnika za Europsku socijalnu povelju i Europski zakonik socijalne sigurnosti čine predstavnici država potpisnica Europske socijalne povelje i Europskog zakonika o socijalnoj sigurnosti te promatrača predstavnika Europske organizacije poslodavaca i sindikata. U Odboru vladinih predstavnika za Europsku socijalnu povelju i Europski zakonik socijalne sigurnosti Republiku Hrvatsku predstavlja MRMS. Odbor vladinih predstavnika razmatra zaključke Europskog odbora za socijalna prava o neusklađenosti zakonodavstava država članica s Europskom poveljom i Europskim zakonikom o socijalnoj sigurnosti.
MROSP i Fond europske pomoći za najpotrebitije
U okviru upravljanja Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020., Ministarstvo je Upravljačko i Posredničko tijelo te kao takvo sudjeluje u odabiru projektnih prijedloga prema kriterijima OP-a te nadgleda usklađenost projekata s nacionalnim i europskim procesima u trajanju njihove funkcije, kao i druge obveze.
 
MROSP i Europski socijalni fond
U okviru upravljanja Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali, Ministarstvo je upravljačko tijelo te kao takvo sudjeluje u odabiru projektnih prijedloga prema kriterijima OP-a te nadgleda usklađenost projekata s nacionalnim i europskim procesima u trajanju njihove funkcije, kao i druge obveze.
MROSP i HR PRES
Tijekom hrvatskog predsjedanja Vijećem  EU od 1.1. do 30.6.2020. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava (MRMS), zajedno s Ministarstvom demografije, obitelji, mladih i socijalne politike (MDOMSP) te Ministarstvom zdravstva (MIZ) biti će zaduženo za predsjedanje formacijom Vijeća za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravlje i zaštitu potrošača (EPSCO), i to na način da MRMS i MDOMSP predsjedaju sastankom Vijeća u području zapošljavanja i socijalne politike, a MIZ sastankom Vijeća u području zdravlja. 
 
U navedenom razdoblju, Republika Hrvatska tj. predstavnici MRMS-a će ujedno predsjedavati i EU skupinom u sklopu MOR-a te će koordinirati stajališta EU o temama predviđenim dnevnim redu Međunarodne konferencije rada koja se održava svake godine početkom lipnja u Ženevi.