Upravni i inspekcijski nadzor u socijalnoj skrbi

Upravni nadzor provodi se:

  • nad radom centara za socijalnu skrb
  • nad radom jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, u dijelu koji se odnosi na priznavanje prava u sustavu socijalne skrbi te
  • nad provedbom Zakona o humanitarnoj pomoći (NN, br. 102/15)
 

Inspekcijski nadzor provodi se:

  • nad pružanjem socijalnih usluga,
  • obavljanjem djelatnosti dadilje,
  • prikupljanjem humanitarne pomoći i provođenjem humanitarnih akcija te
  • za pružanje socijalnih usluga bez pravnog temelja
 

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike provodi nadzor nad:

  • zakonitošću rada Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u provedbi Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama (NN, br. 85/08,110/08, 34/11, 54/13,152/14)  te
  • zakonitošću rada Zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje, u provedbi Zakona o doplatku za djecu (NN, br. 94/01, 138/06, 107/07, 37/08, 61/11, 112/12, 82/15)