Socijalna politika


Važeće upute, naputci i preporuke za sustav socijalne skrbi - sprečavanje i suzbijanje epidemije bolesti COVID-19:

U ovoj rubrici nalaze se važne informacije u svezi koronavirusa koje se odnose na sustav socijalne skrbi. Ako među ponuđenim dokumentima ne pronađete tražene informacije, upit možete poslati i na adresu elektroničke pošte: korona@mrosp.hr

Odgovorni ostajemo bliski!

Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje socijalne usluge smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom u sustavu socijalne skrbi (7.10.2021.)

Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za centre za socijalnu skrb i centar za posebno skrbništvo (7.10.2021.)

Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje izvaninstitucijskih socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi i pružatelje drugih usluga iz područja socijalne skrbi (7.10.2021.)

Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje usluge smještaja djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi, s problemima u ponašanju, teškoćama u razvoju, žrtvama nasilja u obitelji ili trgovanja ljudima i bez pratnje te odraslih osoba, trudnica ili roditelja s djetetom do godine dana života, beskućnika, žrtava nasilja u obitelji ili trgovanja ljudi i ovisnika u sustavu socijalne skrbi (7.10.2021.)


Odluka o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja svih zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi na virus SARS-CoV-2 (28.9.2021.)

Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje usluge smještaja djece - bez odgovarajuće roditeljske skrbi, s problemima u ponašanju, teškoćama u razvoju, žrtvama nasilja u obitelji ili trgovanja ljudima i bez pratnje te odraslih osoba – trudnica ili roditelja s djetetom do godine dana života, beskućnika, žrtava nasilja u obitelji ili trgovanja ljudi i ovisnika u sustavu socijalne skrbi - 26.07.2021.

Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje izvaninstitucijskih socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi - 26.07.2021.

Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje socijalne usluge smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom u sustavu socijalne skrbi - 24.07.2021

Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje socijalne usluge smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom u sustavu socijalne skrbi – Verzija 13. -  15. lipnja 2021.

Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje izvaninstitucijskih socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi - 30. ožujka 2021.

Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje usluge smještaja djece – bez odgovarajuće roditeljske skrbi, s problemima u ponašanju, teškoćama u razvoju, žrtvama nasilja u obitelji ili trgovanja ljudima i bez pratnje te odraslih osoba – trudnica ili roditelja s djetetom do godine dana života, beskućnika, žrtava nasilja u obitelji ili trgovanja ljudi i ovisnika u sustavu socijalne skrbi - 30. ožujka 2021.

Odluka o mjeri mobilizacije stručnih i drugih radnika, rekviziciji opreme i prijevoznih sredstava te privremenoj uporabi poslovnih i drugih prostorija za pružanje socijalnih usluga - 16. prosinca 2020.

Uputa o preraspodjeli radnog vremena i radnoj izolaciji - 16. prosinca 2020.

Nošenje maski za lice nakon preboljele bolesti COVID-19 ili nakon cijepljenja -  6. prosinca 2020.

Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi – ver. 9 - 28. rujna 2020. - Upute u obliku prezentacije (6.10.2020.)

Izmjene i dopune Uputa za sprječavanje i suzbijanje epidemije bolesti COVID-19 za pružatelje socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi - 30. srpnja 2020.

Izmjene i dopune Uputa za sprječavanje i suzbijanje epidemije bolesti COVID-19 za pružatelje socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi – 17. srpnja 2020.

Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije bolesti COVID-19 za pružatelje socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi – 2. srpnja 2020.

Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje usluge smještaja u sustavu socijalne skrbi – 29. svibnja 2020.

Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje izvaninstitucijskih socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi – 29. svibnja 2020.

Preporuka – održavanje osobnih odnosa djeteta s roditeljem s kojim ne stanuje – 11. svibnja 2020.

Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije koronavirusa (COVID-19) za centre za socijalnu skrb i centar za posebno skrbništvo – 8. svibnja 2020.

Priopćenje o postupanju u situaciji pojačanog rizika od nasilja u obitelji i zlostavljanja i zanemarivanja djece zbog pojačanih mjera izolacije radi suzbijanja epidemije COVID-19 - 6. travnja 2020. 

Usluge savjetovanja i pomaganja i obiteljske medijacije u uvjetima epidemije COVID-19 u Obiteljskim centrima kao strucna pomoc gradanstvu - 3. travnja 2020.

Upute za pružanje usluge osobne asistencije - 24. ožujka 2020.

Zbrinjavanje beskućnika za vrijeme trajanja epidemije COVID-19 i organizacija rada pučkih kuhinja - 23. ožujka 2020.

Upute obrtima registriranima za obavljanje djelatnosti dadilje - 20. ožujka 2020.