Zajedničko Povjerenstvo za tumačenje Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi

Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi potpisan je dana 21. lipnja 2018. godine, a sva ugovorena prava u njemu primjenjuju se od 01. lipnja 2018. godine.

Kolektivni ugovor dostupan je na poveznici, a ispravak istog na poveznici.

Zajedničko Povjerenstvo:

- daje obvezujuća tumačenja odredaba Ugovora,
- prati primjenu i izvršavanje odredaba Ugovora,
- obavještava ugovorne strane o kršenjima Ugovora,
- obavlja i druge poslove određene Ugovorom.

Zajedničko Povjerenstvo ima šest članova od kojih svaka Ugovorna strana imenuje tri člana.

Koordinator zajedničkog Povjerenstva je Marija Pletikosa, a zamjenica koordinatora je Jadranka Dimić.

Tumačenja Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi možete pronaći na poveznici.

Za predstavnike Vlade Republike Hrvatske u zajedničkom Povjerenstvu imenovani su:

- Marija Pletikosa, član/Josipa Crnoja Bartolić, zamjenik člana,
- Nada Zrinušić, član/ Nikica Šikić, zamjenik člana,
- Dobrila Miletić, član/ Ivan Matić, zamjenik člana.

Za predstavnike Sindikalne strane potpisnice Ugovora imenovani su:

 - Jadranka Dimić, član/Krešo Posedi, zamjenik člana,
- Željka Zoretić Mutnjaković, član/Mato Zovkić, zamjenik člana,
- Stjepan Topolnjak, član/Tajana Drakulić, zamjenik člana.

Sjedište zajedničkog Povjerenstva je u sjedištu Ministarstva. Zajedničko Povjerenstvo donosi odluku većinom glasova svih članova. Ako se zajedničko Povjerenstvo ne može složiti oko tumačenja odredaba Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi, tumačenje će povjeriti neutralnom stručnjaku. Tumačenje neutralnog stručnjaka Povjerenstvo je obvezno prihvatiti kao svoje tumačenje. Upiti za tumačenje zaprimaju se na adresi: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Trg Nevenke Topalušić 1, 10000 Zagreb, s naznakom „Za zajedničko Povjerenstvo za tumačenje Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi“ odnosno na adresu elektroničke pošte: kolektivni@mrosp.hr.

Tumačenja zajedničkog Povjerenstva:

Tumačenja Zajedničkog Povjerenstva za tumačenje Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi od 4. ožujka 2021. 

Tumačenja Zajedničkog Povjerenstva za tumačenje Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi od 15. lipnja 2020.

Tumačenja Zajedničkog povjerenstva za tumačenje Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi od 13. svibnja 2020.

Tumačenja Zajedničkog Povjerenstva za tumačenje Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi od 5. i 11. ožujka 2020. godine

Tumačenja Zajedničkog Povjerenstva za tumačenje Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi od 18. srpnja 2019. godine

Tumačenja Zajedničkog Povjerenstva za tumačenje Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi od 13. rujna 2018. godine

Tumačenja Zajedničkog Povjerenstva za tumačenje Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi od 23. listopada 2018. godine