Zaštita dostojanstva zaposlenika u javnim službama

Sukladno članku 80. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine, broj 56/22), zaposlenik ima pravo na poštovanje osobe i zaštitu dostojanstva za vrijeme i u svezi obavljanja poslova svog radnog mjesta.
 
U slučaju neželjenog ponašanja zaposlenik u javnim službama može se obratiti nadređenom voditelju, sindikalnom povjereniku ili ovlaštenoj osobi od poslodavca za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva (povjerljivom savjetniku).
 
Podaci o osobi ovlaštenoj za primanje i rješavanje pritužbi vezanih uz zaštitu dostojanstva iz ovoga Ugovora objavljuju se na vidnom mjestu u ustanovi, a uključuju ime i prezime, broj telefona i telefaksa te e-adresu ovlaštene osobe.
 
Popis imenovanih ovlaštenih osoba objavljuje se na web-stranici ministarstva nadležnog za rad, a dostupan je na poveznici.