Poziv za prijavu projekata udruga koje pružaju usluge savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji u Republici Hrvatskoj za 2020. godinu

Datum objave: 1. lipnja 2020. godine

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku poziva udruge koje su programski usmjerene na pružanje usluge savjetovanja za žrtve nasilja u obitelji da se prijave za financijsku podršku projektima u skladu s uvjetima ovog Poziva koji su detaljno navedeni u Uputama za prijavitelje.

Ukupno planirana vrijednost Poziva je 3.000.000,00 kuna. 

Prijava na Poziv ostvaruje se putem sustava www.financijskepodrske.hr

Rok za dostavu prijava je 30. lipnja 2020. godine.
 
Datum objave: 10. lipnja 2020.

Sukladno odredbama članka 12. stavka 2. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), mijenja se natječajna dokumentacija vezana za Poziv za prijavu projekata udruga koje pružaju usluge savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji u Republici Hrvatskoj za 2020. godinu.
 
U uputama za prijavitelje, na stranicama 7. i 17. mijenja se tekst vezano uz formalne uvjete Poziva (poglavlje 2. Formalni uvjeti Poziva, 2.1.  Tko može podnijeti prijavu?) i obveznu dokumentaciju za dostavljanje prilikom prijave (poglavlje 3.2. Dokumentacija za Poziv, obvezna dokumentacija) na način da se dopunjuje naziv Rješenja o ispunjavanju minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga (licencija), i sada glasi: Rješenje o ispunjavanju minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga (licencija) savjetovanja i pomaganja i/ili psihosocijalne podrške žrtvama nasilja u obitelji sukladno Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN 40/14, 66/15, 56/20) ili dokaz o podnesenom zahtjevu za utvrđivanje minimalnih uvjeta za pružanje socijalnih usluga savjetovanja i pomaganja i/ili psihosocijalne podrške žrtvama nasilja u obitelji.
 
Također se na stranici 11. dopunjuje tekst prihvatljivih troškova (poglavlje 2.5. Prihvatljivi troškovi koji će se financirati putem Poziva, podnaslov: Prihvatljivi izravni troškovi) na način da su unutar grupe „4. ostali troškovi“ prihvatljivi i troškovi sredstava za dezinfekciju, zaštitne maske, jednokratne higijenske rukavice, te ostale higijenske proizvode vezane uz borbu protiv koronavirusa (COVID-19).
 
Izmjene su u Uputama za prijavitelje i Obrascu proračuna (Obrazac B2) istaknute crvenom bojom i primjenjuju se na sve projektne prijedloge, neovisno o datumu njihovog podnošenja.