Financijski dokumenti

Slika /dokumenti/Glavno tajništvo/ZPPI/Financijski dokumenti.jpg

Financijski planovi:
 


Financijski izvještaji:

 
1. Sažetak
2. Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji
3. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
4. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
5. Obrazloženje općeg dijela Polugodišnjeg izvještaja

Trošenje sredstava: