Obrasci za Izvještaj o napretku o provedbi projekata potpore Hrvatima u Bosni i Hercegovini u svrhu socijalnog razvoja lokalne zajednice u 2023. godini

Izvještaj o napretku sastoji se od Financijskog izvještaja i Prikaza pojedinačnih troškova i potrebno ih je dostaviti u elektronskom obliku u otvorenom (Word, Excel) i zatvorenom formatu (skenirani obrasci). Uz obrazac Popis pojedinačnih troškova nije potrebno nastale troškove  pravdati skeniranim izvornikom pisanog dokaza (račun, obračun plaće, ugovor, putni nalog i sl.), kao i skeniranim izvodima iz banke, odnosno isplatnice i blagajničkog izvještaja kao dokaz bezgotovinskog, odnosno gotovinskog plaćanja.  Navedena skenirana dokumentacija pohranjena na USB priključku dostavlja se uz završni izvještaj.
 
Izvještaj o napretku dostavlja se u roku od 30 dana nakon isteka polovine izvještajnog razdoblja, poštom u tiskanom i elektronskom obliku (na označenom USB priključku) na adresu Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Uprava za programe i projekte, Trg Nevenke Topalušić 1, 10000 Zagreb, Hrvatska.