Obrasci za Završni izvještaj o provedbi 2. godine dvogodišnjih programa udruga koje pružaju usluge asistencije osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine

Završni izvještaj sastoji se od Opisnog izvještaja, Financijskog izvještaja, Prikaza pojedinačnih troškova i Popisa osobnih asistenata koje je potrebno dostaviti poštom u tiskanom i elektronskom obliku na USB priključku.  Navedena 4 obrasca potrebno je u elektronskom obliku dostaviti u otvorenom formatu (Word, Excel) i zatvorenom (skenirani obrasci).
 
Uz obrazac Popis pojedinačnih troškova, potrebno je svaki nastali trošak pravdati skeniranim izvornikom pisanog dokaza pohranjenom u elektronskom obliku na USB priključku. Ovo se odnosi na račune, obračun plaće, JOPPD obrasce, ugovore, putne naloge, kao i preslike izvoda iz banke ili FINA-e, odnosno isplatnice i blagajničkog izvještaja kao dokaz bezgotovinskog, odnosno gotovinskog plaćanja.
 
Trošak mora biti u skladu s odobrenom specifikacijom, odnosno ukoliko Ministarstvo ne pokriva cijeli iznos, na pisanom dokazu troška označava se udio Ministarstva u tom trošku. Sve skenirane račune, odnosno pisane dokaze, potrebno je označiti, odnosno uredno pohraniti pod rednim brojem i naslovom označenim u samom obrascu pojedinačnih troškova (na primjer: 1. Ljudski resursi 1.1. Plaće 1.1.1. Voditelj/ica programa). Isto se ne odnosi na publikacije financirane kroz ovu potporu (plakati, letci, brošure, priručnici) koje nije potrebno kopirati već dostaviti u prilogu izvještaja po jedan primjerak.
 
Izvještaj je potrebno dostaviti poštanskim putem na adresu Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Uprava za programe i projekte, Trg Nevenke Topalušić 1, 10000 Zagreb.
 

Dokumenti