Obrasci za Izvještaj o napretku o provedbi prve godine programa udruga pod nazivom „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga za razdoblje od 2023. do 2025.“

Izvještaj o napretku  sastoji se od Opisnog izvještaja, Financijskog izvještaja, Prikaza pojedinačnih troškova koje je potrebno dostaviti poštom u tiskanom i elektronskom obliku na USB priključku.  

Navedena 3 obrasca potrebno je u elektronskom obliku dostaviti u otvorenom formatu (Word, Excel) i zatvorenom (skenirani obrasci).

Uz obrazac Popis pojedinačnih troškova nije potrebno nastale troškove  pravdati skeniranim izvornikom pisanog dokaza (račun, obračun plaće, ugovor, putni nalog i sl.), kao i skeniranim izvodima iz banke ili FINA-e, odnosno isplatnice i blagajničkog izvještaja kao dokaz bezgotovinskog, odnosno gotovinskog plaćanja. Navedena skenirana dokumentacija pohranjena na USB priključku dostavlja se uz završno izvješće

Izvješće je potrebno dostaviti poštanskim putem na adresu Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Uprava za programe i projekte, Trg Nevenke Topalušić 1, 10000 Zagreb.