Poziv za prijavu dvogodišnjih programa usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina za 2023. i 2024. godinu

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike poziva udruge usmjerene radu sa socijalno osjetljivim, ranjivim i marginaliziranim skupinama, osobama s odobrenom međunarodnom zaštitom i bivšim zatvorenicima da se prijave za financijsku potporu programima koji pridonose socijalnoj uključenosti navedenih skupina sukladno sljedećim prioritetnim područjima:

Prioritetno područje 1. Programi usmjereni smanjenju socijalne isključenosti pripadnika romske zajednice
Prioritetno područje 2. Programi usmjereni pružanju podrške u integraciji u zajednicu osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom
Prioritetno područje 3. Programi usmjereni osiguranju smještaja bivšim zatvorenicima
 
Rok za podnošenje prijava je od dana objave Poziva i traje od 24. listopada 2023. do 27. studenoga 2023. godine.

 
Smatrat će se da je projekt valjano prijavljen ako je:
  • Cjelovita natječajna dokumentacija propisano postavljena (opisano u točkama 3.1. i 3.2. Uputa) sustav www.financijskepodrske.hr najkasnije do 27. studenoga 2023. godine do 15:00 sati.
  • Dokument za verifikaciju dostavljen isključivo elektroničkom poštom na e-mail adresu: udruge@mrosp.hr. Ovaj dokument bit će prihvatljiv isključivo ukoliko je poslan do 27. studenoga 2023. godine do 18:00 sati.