Obrasci za Završni izvještaj o provedbi druge godine programa udruga usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina za 2021. i 2022. godinu

Završni izvještaj  sastoji se od Opisnog izvještaja, Financijskog izvještaja, Prikaza pojedinačnih troškova koje je potrebno dostaviti poštom u tiskanom i elektronskom obliku na USB priključku. 
Navedena 3 obrasca potrebno je u elektronskom obliku dostaviti u otvorenom formatu (Word, Excel) i zatvorenom (skenirani obrasci).

Uz obrazac Popis pojedinačnih troškova  potrebno je svaki nastali trošak pravdati skeniranim izvornikom pisanog dokaza (račun, obračun plaće, ugovor, putni nalog i sl.), kao i skeniranim izvodima iz banke ili FINA-e, odnosno isplatnice i blagajničkog izvještaja kao dokaz bezgotovinskog, odnosno gotovinskog plaćanja. Trošak mora biti u skladu s odobrenom specifikacijom, odnosno ukoliko Ministarstvo ne pokriva cijeli iznos, na pisanom dokazu troška označava se udio Ministarstva u tom trošku.  Svu skeniranu dokumentaciju potrebno je pohraniti na USB priključku pod rednim brojem i naslovom označenom u obrascu prikaza pojedinačnih troškova. Ako udruga ne dostavi sve potrebne dokaze plaćanja, napravljeni trošak neće biti priznat.
 
Izvješće je potrebno dostaviti poštanskim putem na adresu Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Uprava za programe i projekte, Trg Nevenke Topalušić 1, 10000 Zagreb