Izvještaj o napretku 2. godine programa Poziva za prijavu dvogodišnjih programa udruga koje pružaju usluge asistencije osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj (za razdoblje od 2022. do 2023. godine)

Izvještaj o napretku sastoji se od Opisnog izvještaja, Financijskog izvještaja i Prikaza pojedinačnih troškova i Popisa osobnih asistenata koje je potrebno dostaviti poštom u tiskanom i elektronskom obliku (na označenom USB priključku dostavljenom u zatvorenoj košuljici).
 
Uz obrazac Popis pojedinačnih troškova uz izvješće o napretku nije potrebno dostavljati financijsku dokumentaciju za pravdanje troškova. Navedena skenirana dokumentacija pohranjena na USB priključku ili CD/DVD-u dostavlja se uz završno izvješće. 
 
Navedena 4 obrasca potrebno je u elektronskom obliku dostaviti u otvorenom formatu (Word, Excel) i zatvorenom (skenirani obrasci).
 
Potpisnici Dodatka osnovnom ugovoru u obrascima dostavljaju objedinjene podatke o ukupnoj vrijednosti ugovora s dodatnim sredstvima.
 
Izvješće je potrebno dostaviti poštanskim putem do 15. travnja 2023. na adresu Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Uprava za programe i projekte, Trg Nevenke Topalušić 1, 10000 Zagreb.