Obrasci za izvješće o napretku za 3. godinu programa iz Poziva za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece u Republici Hrvatskoj u 2019. godini - Trogodišnji programi: Prioritetno područje P3: Podrška posvojiteljima i razvoj udomiteljstva

Izvješće o napretku sastoji se od Opisnog izvještaja, Financijskog izvještaja i Prikaza pojedinačnih troškova koje je potrebno dostaviti poštom u tiskanom i elektronskom obliku (na označenom CD/DVD-u u tvrdoj, plastičnoj kutijici ili USB priključku dostavljenom u zatvorenoj košuljici). Navedena 3 obrasca potrebno je u elektronskom obliku dostaviti u otvorenom formatu (Word, Excel) i zatvorenom (skenirani obrasci). 

Uz izvješće o napretku nije potrebno nastale troškove  pravdati skeniranim izvornikom pisanog dokaza (račun, obračun plaće, ugovor, putni nalog i sl.), kao i skeniranim izvodima iz banke ili FINA-e, odnosno isplatnice i blagajničkog izvještaja kao dokaz bezgotovinskog, odnosno gotovinskog plaćanja. Navedena skenirana dokumentacija pohranjena na USB priključku ili CD/DVD-u dostavlja se uz završno izvješće.

Izvješće je potrebno dostaviti poštanskim putem na adresu Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Uprava za programe i projekte, Trg Nevenke Topalušić 1, 10000 Zagreb.