Ograničeni Poziv za prijavu dvogodišnjih programa udruga koje pružaju usluge asistencije osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2022. do 2023. godine


25. srpanj 2023. Odluka o drugoj izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli financijskih sredstava za provedbu druge godine dvogodišnjih programa udruga koje pružaju usluge asistencije osobama s invaliditetom u RH
 

23. lipnja 2023. Odluka o izmjenama i dopunama Odluka o izravnoj dodjeli financijskih sredstava udrugama za nastavak pružanja usluge osobne asistencije osobama s invaliditetom koje su uslugu koristile kroz projekte financirane sredstvima Europskog socijalnog fonda
 

14. ožujka 2023. 5. Odluka o izravnoj dodjeli financijskih sredstava udrugama za nastavak pružanja usluge osobne asistencije osobama s invaliditetom koje su uslugu koristile kroz projekte financirane sredstvima Europskog socijalnog fonda
 

10. ožujka 2023. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli financijskih sredstava za provedbu druge godine dvogodišnjih programa udruga koje pružaju usluge asistencije osobama s invaliditetom u RH
 

27. siječnja 2023. Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za provedbu druge godine dvogodišnjeg programa udruga koje pružaju usluge asistencije osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2022. do 2023. godine
 

25. siječnja 2023. 4. Odluka o izravnoj dodjeli financijskih sredstava udrugama za nastavak pružanja usluge osobne asistencije
 


24. studenoga 2021.  - U skladu s člankom 12, stavak 2, Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15, 37/21, Verzija 2/2), Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavljuje izmjenu natječajne dokumentacije OGRANIČENOG POZIVA ZA PRIJAVU DVOGODIŠNJIH PROGRAMA UDRUGA KOJE PRUŽAJU USLUGE ASISTENCIJE OSOBAMA S INVALIDITETOM U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE 2022. - 2023. , i to Uputa za prijavitelje na način da se u Uputama za prijavitelje, unutar poglavlja 2.5. OPĆI UVJETI PRIJAVE za PRIORITETNO PODRUČJE 3. Videći pratitelj, mijenja jedan od kriterija koje videći pratitelj mora udovoljiti prilikom zapošljavanja (str. 11 i 22).
 
Rok za slanje prijave na navedeni Poziv produljuje se za 8 dana te se prijave zaprimaju do 06. prosinca 2021. godine u 15:00 sati (uključujući i 06. prosinca).


Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike poziva udruge osoba s invaliditetom i udruge koje djeluju u korist osoba s invaliditetom koje su provodile trogodišnji program usluge asistencije osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2019.-2021. godina ili imaju s Ministarstvom sklopljen Ugovor o prijelaznom osiguravanju usluge osobne asistencije da se u skladu s ovim Pozivom prijave za financijsku potporu programima usmjerenim pružanju asistencije osobama s invaliditetom. 

Udruge u skladu s ovim Pozivom mogu prijaviti programe za sljedeća prioritetna područja:

Prioritetno područje 1:        
  1. osiguravanje usluge osobnog asistenta osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta (pola radnog vremena)
  2. osiguravanje usluge osobnog asistenta osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta (puno radno vrijeme)
Prioritetno područje 2:        
Osiguravanje usluge tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika
 
Prioritetno područje 3:        
Osiguravanje usluge videćeg pratitelja slijepim osobama koje su nesamostalne u kretanju
 
Za provedbu Poziva ukupno je osigurano 71.000.000,00 kuna godišnje, a sve bitne informacije o samom Pozivu i uvjetima prijave, možete pronaći u Uputama za prijavitelje koje su sastavni dio natječajne dokumentacije objavljene u sklopu ovog Poziva.
 
Rok za podnošenje prijave je 30 dana, a završava: 29. studenoga 2021. godine
 
Vremensko razdoblje za provedbu programa su dvije godine, a provedba započinje 1. siječnja 2022. godine.

Datum objave: 29. studenoga 2021. 

Datum objave: 23.prosinca 2021.