Obavijest strankama o načinu upućivanja zahtjeva, upita i molbi Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Slika /slike/2020/blue-telephone-icon-vector-4248416.jpg
Sukladno preporučenim mjerama za prevenciju širenja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, obavještavaju se stranke kako se sa svojim zahtjevima, upitima i zamolbama mogu obratiti Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u uredovno radno vrijeme putem elektroničke pošte i telefona.
 
Podnesci (zahtjevi, upiti i dr.) šalju/dostavljaju se elektroničkim putem na e-mail:
 
pisarnica@mrosp.hr

Ukoliko se podnesak, zbog priloga, obvezne upravne pristojbe ili drugog razloga, ne može poslati elektronički, takav podnesak dostavlja se putem pružatelja poštanskih usluga.
 
Rad sa strankama obavljat će se uz prethodnu najavu elektroničkim ili telefonskim putem, pod uvjetom da zahtjev stranke nije moguće riješiti bez njene prisutnosti.
 
Rad sa strankama obavljat će se uz pridržavanje epidemioloških mjera (nošenje maski, korištenje dezinfekcijskih sredstava i održavanje međusobne udaljenosti od minimalno dva (2) metra).
 
Stranke su za cijelo vrijeme boravka u poslovnim prostorijama Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike obvezne nositi maske za lice ili medicinske maske te se pridržavati ostalih preporučenih epidemioloških mjera.
 
Mole se stranke koje imaju neki od simptoma bolesti COVID-19 (povišena tjelesna temperatura, iznad 37,2 °C, suhi kašalj, gubitak osjeta okusa i mirisa, otežano disanje, bolovi u mišićima i umor) da ne dolaze osobno u Ministarstvo, jer u tom slučaju ne mogu biti primljene.
 
Strankama će se na ulazu u poslovni prostor Ministarstva mjeriti tjelesna temperatura.
 
Strankama, koje imaju povišenu tjelesnu temperaturu ili neki od gore navedenih simptoma, neće biti omogućen ulazak u poslovni prostor Ministarstva te će biti upućene da pisane podneske dostave redovnom ili elektroničkom poštom.
 
Kontakt podaci putem kojih stranke mogu dobiti informacije iz upravnih područja iz nadležnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike te najaviti dolazak, objavljeni su u nastavku.
 
 
KONTAKT PODACI
 
I. KABINET MINISTRA
Telefon: +385 1 6106 310
Najčešća pitanja i odgovore za građane možete pronaći ovdje

Upiti medija e-mail: javnost@mrosp.hr


 
II. GLAVNO TAJNIŠTVO
Sektor za ljudske potencijale i opće poslove
Telefoni: +385 1 6109 745
                
Informacije se mogu dobiti u vremenu od 8,00 do 16,00 sati

Sektor za planiranje, financije i proračun
Telefon: +385 1 6109 844
               +385 1 6106 146
Informacije se mogu dobiti u vremenu od 11,00 do 13,00 sati

Sektor za nabavu i informatičke poslove
Telefon: +385 1 6106 518
Informacije se mogu dobiti u vremenu od 9,00 do 13,00 sati
 
 
III. UPRAVA ZA RAD I ZAŠTITU NA RADU
Telefon: +385 1 6106 641
Informacije se mogu dobiti u vremenu od 10,00 do 12,00 sati
 
Brojevi telefona iz djelokruga Sektora za zaštitu na radu te vezano uz pitanja polaganja stručnih ispita:
 
- za područje priznavanja statusa koordinatora zaštite na radu
Telefoni: +385 1 6109 239
    +385 1 6109 644
 
- za područje ovlaštenja za obavljanje poslova zaštite na radu
Telefoni:  +385 1 6459 226
     +385 1 6459 230
     +385 1 6459 231
 
- za područje Informacijskog sustava zaštite na radu
Telefoni: +385 1 6459 233
                +385 1 6459 228
e-mail: isznr@mrms.hr  
 
- za polaganje stručnih ispita iz zaštite na radu
Telefoni: +385 1 6109 236
    +385 1 6106 311
 
Stranke mogu  koristiti elektroničke obrasce „Izjave o upućivanju“ koji su na hrvatskom i engleskom jeziku objavljeni na mrežnoj stranici Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike link https://mrops.gov.hr zasebni baner: Information for service providers performing temporary services in Croatia, posted workers and service user (posting declaration), na kojoj je objavljena i elektronička adresa za njeno upućivanje.
 
 
IV. UPRAVA ZA TRŽIŠTE RADA I ZAPOŠLJAVANJE
Telefon: +385 1 6106 311
Informacije se mogu dobiti u vremenu od 9,00 do 15,00 sati
 

V. UPRAVA ZA MIROVINSKI SUSTAV
Telefon: +385 1 3696 450
Informacije se mogu dobiti u vremenu od 9,00 do 15,00 sati
 
 
VI. UPRAVA ZA UPRAVLJANJE OPERATIVNIM PROGRAMIMA EUROPSKE UNIJE
Telefon: +385 1 6472 047
e-mail: esf.info@mrms.hr
Informacije se mogu dobiti u vremenu od 8,00 do 16,00 sati
 
 
VII. UPRAVA ZA PROGRAME I PROJEKTE
Telefon: +385 1 5557 303
Informacije se mogu dobiti u vremenu od 9,00 do 11,00 sati
 
 
VIII. UPRAVA ZA OBITELJ I SOCIJALNU POLITIKU
Telefon: +385 1 5557 015
Informacije se mogu dobiti u vremenu od 9.00 do 11.00 sati
 
 
IX. ZAVOD ZA SOCIJALNI RAD
Telefon: +385 1 5557 004
Informacije se mogu dobiti u vremenu od 9.00 do 11.00 sati
 
 
X. SAMOSTALNI SEKTOR ZA UPRAVNI I INSPEKCIJSKI NADZOR U SOCIJALNOJ SKRBI
Telefon: +385 1 5557 013
Informacije se mogu dobiti u vremenu od 9.00 do 11.00 sati
 
 
XI. SAMOSTALNI SEKTOR ZA DRUGOSTUPANJSKI POSTUPAK
Telefon: +385 1 5557 013
Informacije se mogu dobiti u vremenu od 9.00 do 11.00 sati
 
 
XII. SAMOSTALNI SEKTOR ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO
Telefoni: +385 1 6106 343
                +385 1 6106 545

e-mail: partnerstvo@mrosp.hr
 
 
 
 

Stranica