Social care / Sotsialna dopomoha

НОВИНИ ІЗ ЗАКОНУ ПРО СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Зміни до Закону про соціальне забезпечення («Народне новіне», № 18/22, 46/22) регулюють, що особи, які перебувають під тимчасовим захистом, отримують пільги та послуги в системі соціального забезпечення в такому ж обсязі, як іноземці, які перебувають під додатковим захистом, та особи, які шукають притулку.

Ви маєте право на:

ПІЛЬГИ ЗГІДНО ІЗ ЗАКОНОМ ПРО СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

 
 1. ГАРАНТОВАНА МІНІМАЛЬНА ДОПОМОГА

Право на гарантовану мінімальну допомогу надається самотній особі або домогосподарству, які не мають засобів для задоволення основних життєвих потреб або не можуть їх щомісячно забезпечити.
 
 1. КОМПЕНСАЦІЯ ВАРТОСТІ ЖИТЛА

Право на компенсацію вартості житла визнається користувачеві гарантованої мінімальної допомоги.
 
 1. КОМПЕНСАЦІЯ ДЛЯ ВРАЗЛИВОГО ПОКУПЦЯ ЕНЕРГОНОСІЇВ

Право на компенсацію для вразливого покупця енергоносіїв визнається користувачеві гарантованої мінімальної допомоги, особистої допомоги по інвалідності, національної компенсації для людей похилого віку тощо.
 
 1. КОМПЕНСАЦІЯ ОСОБИСТИХ ПОТРЕБ

Право на компенсацію особистих потреб визнається дитині, що закінчує початкову школу, та дитині та молодшій повнолітній особі, що закінчує середню школу, іншій молодшій повнолітній особі, дорослій особі та літній особі, якій визнається право на послуги розміщення або організованого житла, якщо вона не може забезпечити своїми доходами задоволення особистих потреб у розміщенні або організованому житлі.
 
 1. ОДНОРАЗОВА ДОПОМОГА

Право на одноразову допомогу надається одиноким особам або домогосподарствам, які через надзвичайні витрати, пов'язані з поточними життєвими обставинами (народження або освіта дитини, хвороба або смерть члена сім'ї, природні лиха тощо), не можуть задовольнити основні життєві потреби.
Загальна сума визнаних одноразових виплат за календарний рік для самотньої особи становить 2500,00 грн, для домогосподарства 3500,00 грн.
 
 1. КОМПЕНСАЦІЯ ВИТРАТ НА ПОХОВАННЯ

Право на компенсацію витрат на поховання надається фізичній або юридичній особі, яка оплатила витрати на поховання або здійснила похоронну послугу особи, яка не мала законного або договірного зобов'язання про утримання, яка на момент смерті була одержувачем права на гарантовану мінімальну допомогу або членом домашнього господарства, який має право на гарантовану мінімальну допомогу або право на послуги розміщення або організованого житла на підставі рішення центру соціального забезпечення.
 
 1. КОМПЕНСАЦІЯ ЗА НАВЧАННЯ НА ДЕННІЙ ФОРМІ НАВЧАННЯ         

Користувач права на послуги з проживання чи організованого житла має право на компенсацію за навчання у статусі студента денної або заочної форми навчання у вищому навчальному закладі або фаховому навчальному закладі.
 
 1. ОПЛАТА ВИТРАТ НА ПРОЖИВАННЯ В СТУДЕНТСЬКОМУ ГУРТОЖИТКУ

Дитині або молодшій повнолітній особі, випускнику середньої школи слабкого майнового стану, який не є членом домогосподарства, що користується правом на гарантовану мінімальну допомогу, витрати на проживання в студентському гуртожитку сплачуються Міністерством відповідно до положень договору про розміщення студента в студентському гуртожитку.
 
 1. ДОПОМОГА ПО ІНВАЛІДНОСТІ

Право на особисту допомогу по інвалідності визнається за дитиною та особою з четвертим ступенем тяжкості інвалідності - порушенням функціональних здібностей згідно з положеннями про експертизу та методику експертизи з метою задоволення життєвих потреб для включення в повсякденне життя.
Право на особисту допомогу по інвалідності не визнається за особою, якій надано житло чи організоване житло відповідно до положень цього Закону чи інших нормативно-правових актів, яка отримує допомогу по інвалідності відповідно до інших нормативно-правових актів, яка отримує доплату на допомогу та догляд відповідно до цього Закону чи інших нормативних актів.
 
 1. ДОПЛАТА НА ДОПОМОГУ ТА ДОГЛЯД

Право на доплату на допомогу та догляд надається дитині-інваліду та особі з інвалідністю, що вкрай потребує допомоги та догляду інших осіб в організації харчування, приготуванні та прийомі їжі, закупівлі продуктів, очищенні та прибиранні в квартирі, одяганні та роздяганні, дотриманні особистої гігієни, а також виконанні інших основних життєвих потреб, для яких встановлено третій ступінь тяжкості інвалідності - порушення функціональних здібностей згідно з положеннями про експертизу та методику експертизи.
 
 1. СТАТУС БАТЬКА-ВИХОВАТЕЛЯ АБО СТАТУС ОПІКУНА          

Право на статус батька-вихователя або статус опікуна надається батькові або члену домашнього господарства, який досяг повноліття, має ділову здатність, не позбавлений батьківського піклування, має психофізичні здібності для надання необхідної допомоги та догляду, проживає в домашніх умовах з дитиною з обмеженими можливостями розвитку або особою з інвалідністю, яка:
 • повністю залежна від допомоги та піклування іншої людини, оскільки для підтримки життя їй необхідно надавати специфічний догляд, виконуючи медичні та технічні процедури, для яких за рекомендацією лікаря кваліфікований батько чи опікун
 • повністю нерухома і користується допомогою ортопедичних засобів або
 • яка має декілька видів порушень четвертого ступеня (тілесних, психічних, інтелектуальних або чуттєвих), через які повністю залежить від допомоги та турботи іншої особи для задоволення основних життєвих потреб.
 
СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ ПРО СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Соціальні послуги включають діяльність, спрямовану на виявлення, попередження та вирішення проблем і труднощів окремих осіб та сімей, покращення якості їхнього життя в суспільстві.

 
Соціальні послуги це:

1. перша соціальна послуга
2. послуги комплексної оцінки та планування
3. консультування
4. експертна оцінка
5. психосоціальне консультування
6. соціальне наставництво
7. сімейна медіація
8. психосоціальна допомога для запобігання насильницької поведінки
9. психосоціальна підтримка
10. підтримка раннього розвитку
11. сприяння включенню в програми виховання та регулярної освіти
12. допомога по дому
13. проживання
14. організоване житло i
15. розміщення

 
Соціальні послуги можуть надаватися протягом тривалого періоду або тимчасово, залежно від потреб користувачів.
 

Детальну інформацію про права та пільги із системи соціального забезпечення можна отримати:
 • у центрі соціального захисту за місцем перебування
 • за номером +385 99 399 7317
 • за електронною адресою ukrajina@mrosp.hr

Центр соціального забезпечення Загреб та філії
 
 
ЗАГРЕБ E. Кумічіча 5, 10000 Загреб (E. Kumičića 5, 10000 Zagreb)
Філія Чрномерець Йозе Мартіновича 5-7, 10120 Загреб (Joze Martinovića 5-7, 10120 Zagreb)
Відділення Доньї Град Вулиця града Вуковара 237, 10000 Загреб (Ulica grada Vukovara 237, 10000  Zagreb)
Філія
Дубрава
Авенія Дубрава 49, 10000 Загреб (Avenija Dubrava 49, 10000 Zagreb)
Відділення Горні Град - Медвешчак Трг хрватськіх велікана 2, 10000 Загреб (Trg hrvatskih velikana 2, 10000 Zagreb)
Відділення Максімір Максімірска цеста 51/І, 10000 Загреб (Maksimirska cesta 51/I, 10000 Zagreb)
Відділення Нові Загреб Авенія Дубровнік 12, 10020 Загреб (Avenija Dubrovnik 12, 10020 Zagreb)
Відділення Пешченіца Запольска 1, 10000 Загреб (Zapoljska 1, 10000 Zagreb)
Відділення Сесвете Трг Д. Домяніча 6, 10360 Сесвете (Trg D. Domjanića 6, 10360 Sesvete)
Відділення Суседград Алея Болоньє 2, 10090 Загреб (Aleja Bologne 2, 10090 Zagreb)
Відділення Трешнєвка Вітізічева 57, 10000 Загреб (Vitezićeva 57, 10000 Zagreb)
Відділення Трнє Вулиця града Вуковара 271/VI (Бізнес-вежа Chromos), 10000 Загреб (Ulica grada Vukovara 271/VI (Poslovni toranj Chromos), 10000 Zagreb)
 
Do koho zvernutysya?
Зв'яжіться з представниками центру соціального забезпечення в Приймальному центрі.

Якщо у вас є організоване житло, будь ласка, зв'яжіться з центром соціального забезпечення в районі, де ви знаходитесь.

Список центрів та відділень соціального забезпечення в Хорватії
Yaku dopomohu ya mozhu otrymaty v tsentri sotsialnoho zabezpechennya?
Центр соціального забезпечення в Республіці Хорватія визнає і виплачує кошти на утримання особам, які опинилися в несприятливій життєвій ситуації в зв'язку з різними обставинами, а також надає інші соціальні послуги особам, які опинилися в несприятливих життєвих обставинах.

Професійний працівник центру соціального забезпечення поспілкується з вами та визначить, як вам найкраще допомогти.
Yak otrymaty odnorazovu materialnu dopomohu?
Ви можете звернутися за одноразовою грошовою допомогою до соціального працівника, який чергує в Пункту перебування або центрі соціального забезпечення за місцем перебування.

Список центрів та відділень соціального забезпечення в Хорватії

Ця допомога виплачується одноразово готівкою і використовується для покриття надзвичайних витрат, понесених у зв'язку з поточними життєвими обставинами.
Shcho robyty, yakshcho ya litnya lyudyna, invalid abo u mene bahatoditna simya i ya rozmishchenyy v Punkti perebuvannya?
При розміщенні в Пункті перебування особлива увага приділяється статі, віку, становищу незахищених верств населення, а також шукачам притулку з особливими потребами в прийомі та цілісності сім’ї.

Якщо у вас є особливі потреби в прийомі, тобто в Пункті перебування ви не можете бути забезпечені житлом, що відповідає вашим потребам, ви можете бути розміщені у відповідному закладі соціального захисту.

Ви можете звернутися за розміщенням до соціального працівника, який чергує в Пункту перебування або центрі соціального забезпечення за місцем перебування.

Список центрів та відділень соціального забезпечення в Хорватії 
Dytyna bez suprovodu
У разі виявлення дитини без супроводу батьків необхідно негайно звернутися до співробітника поліції або посадової особи Пункту перебування.

Подальше провадження проводитиме поліцейський, підготовлений для роботи з дітьми.

Дитині без супроводу буде негайно призначено центром соціального забезпечення спеціального опікуна для захисту добробуту дитини та проведення подальших процедур щодо дитини без супроводу.

Спеціальний опікун піклується про всі права та інтереси дитини, представляє дитину у справах, для яких він призначений, і вживає необхідних дій з метою возз’єднання сім’ї.
 
Kontakty
Телефонний номер: +385 99 399 7317 
               
адреса електронної пошти:ukrajina@mrosp.hr
 
Список центрів та відділень соціального забезпечення в Хорватії