Uprava za tržište rada i zapošljavanje

Na ovoj stranici možete pronaći zakone i propise iz nadležnosti Ministarstva rada i mirovinskoga sustava koji obuhvaćaju:
  •  zakone i propise  iz područja tržišta rada i zapošljavanja

Posredovanje pri zapošljavanju, osiguranje za slučaj nezaposlenosti, mjere aktivne politika zapošljavanja te zapošljavanje na privremenim odnosno povremenim poslovima u poljoprivredi:
 
Usklađivanje obrazovanja s potrebama tržišta rada:

• Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru („Narodne novine“, broj 22/13 , 41/16 i 64/18)
• Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija („Narodne novine“, broj 82/15, i 70/19)
• Pravilnik o izdavanju EU potvrde („Narodne novine“, broj 123/15)
• Pravilnik o izdavanju EPC kartice („Narodne novine“, broj 123/15 i 90/19)
• Pravilnik o Registru Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira („Narodne novine“, broj 62/14)


Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje osoba s invaliditetom:

• Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14 i 39/18)
• Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 75/18 i 120/18)
• Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 75/18)
• Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 75/18 i 120/18)
• Pravilnik o zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 75/18)
• Pravilnik o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 75/18)
• Konvencija o pravima osoba s invaliditetom („Narodne novine“, Međunarodni ugovori, broj 6/07 i 5/08)
• Odluka o donošenju cjenika usluga profesionalne rehabilitacije za 2019. godinu 
 

Ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca i slučaju blokade računa poslodavca:

• Zakon o osiguranju radničkih tražbina („Narodne novine“, broj 70/17)
• Pravilnik o sadržaju obrasca zahtjeva radnika za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca („Narodne novine“, broj 92/17)
• Pravilnik o sadržaju i načinu podnošenja obrazaca u postupku ostvarivanja prava u slučaju blokade računa poslodavca („Narodne novine“, broj 92/17)
• Obrazac RPS-01
• Obrazac ZPN-01
• Obrazac ZMP-01

 
Mobilnost radnika unutar EU:
  • Uredba o preuzimanju Direktive 2014/54/EU o mjerama za lakše ostvarivanje prava zajamčenih radnicima u kontekstu slobode kretanja radnika („Narodne novine“, broj 49/16)
  • Uredba (EU) br. 492/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. travnja 2011. o slobodi kretanja radnika u Uniji (Službeni list EU OJ L 141, 27.5.2011, p. 1–12)
  • Direktiva 2014/54/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o mjerama za lakše ostvarivanje prava zajamčenih radnicima u kontekstu slobode kretanja radnika (OJ L 128, 30.4.2014, p. 8–14)


Kontakti vezani uz lakše ostvarivanje prava zajamčenih radnicima u kontekstu slobode kretanja radnika dostupni su putem sljedeće poveznice:

KONTAKT TOČKE – SLOBODA KRETANJA RADNIKA

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava koordinira izvršavanje zadaća svih kontaktnih točaka radi promicanja jednakog postupanja i potpore radnicima Europske unije i članovima njihovih obitelji.


Strateški dokumenti u području tržišta rada i zapošljavanja: