Uprava za mirovinski sustav

Na ovoj stranici nalazi se katalog zakona, propisa, ugovora ili drugih dokumenata koji uređuju ili opisuju djelovanje Uprave za mirovinski sustav. Hrvatska u Europskoj uniji:
 • Vodič kroz prava: Sloboda kretanja radnika i sustav socijalne sigurnosti
 • Zakon o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, NN 54/13
  • Od 1. srpnja 2013., odnosno od dana pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije, dvostrani ugovori s državama članicama Europske unije zamijenjeni su pravnim propisima o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti (Uredbe (EZ) 883/2004, (EZ) 987/2009, (EZ) 988/2009, (EU) 1231/2010, (EZ) 1244/2010, (EZ) 465/2012) i (EU) 1224/12. Također, Norveška, Island i Lihtenštajn, kao države članice Europskog gospodarskog prostora (EGP), primjenjuju uredbe EU o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti u odnosima s Republikom Hrvatskom počevši od 12. travnja 2014. te je od tog dana dvostrani ugovor o socijalnom osiguranju s Norveškom zamijenjen tim uredbama, dok je ugovor sa Švicarskom Konfederacijom navedenim uredbama zamijenjen od 1. siječnja 2017.
 
 • Propisi EU o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti:
  • Uredba 883/2004
  • Uredba 987/2009
  • Uredba 988/2009
  • Uredba 1231/2010
  • Uredba 1244/2010
  • Uredba 465/2012
  • Uredba 1224/2012
Mirovinski sustav: Bipartitni ugovori i sporazumi o socijalnom osiguranju:
 • Ugovor između Republike Hrvatske i Australije o socijalnom osiguranju, NN MU 2/04
 • Ugovor o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, NN MU 3/01
 • Ugovor između Republike Hrvatske i Crne Gore o socijalnom osiguranju NN MU 1/14
 • Ugovor između Republike Hrvatske i Savezne Republike Jugoslavije o socijalnom osiguranju, NN MU 14/01
 • Ugovor o socijalnom osiguranju između Vlade Republike Hrvatske  i Vlade Kanade, NN MU 16/98
 • Sporazum o socijalnom osiguranju između Republike Hrvatske i Québeca, NN MU 10/00
 • Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Makedonije o socijalnom osiguranju, NN MU 16/97
 • Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Turske o socijalnom osiguranju, NN MU 4/07
 • Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Koreje o socijalnoj sigurnosti, NN MU 4/19