Uprava za rad i zaštitu na radu

Uprava za rad i zaštitu na radu
Na ovoj stranici nalazi se katalog zakona, propisa, ugovora ili drugih dokumenata koji uređuju ili opisuju djelovanje Uprave za rad i zaštite na radu te Samostalnog sektora za socijalno partnerstvo.

Hrvatska u Europskoj uniji:  
Rad i radno pravo:      
Zaštita na radu:
Propisi na snazi temeljem Zakona zaštiti na radu:
Propisi koji će se primjenjivati do dana stupanja na snagu propisa iz članka 103. stavaka 3., 4. i 5. Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine, broj 71/14):
Do stupanja na snagu novih propisa primjenjivat će se:  
IPA 2007 "Zdravlje i zaštita na radu" (rezultati komponente 2)

Rad i socijalno partnerstvo:  
Regulirane profesije: