Traženje posla u Republici Hrvatskoj

Kako tražiti posao?

Poslodavci slobodna radna mjesta objavljuju na portalu Burza rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na privatnim portalima za traženje posla, kao i na vlastitim web stranicama. Oglase kojim se objavljuju slobodna radna mjesta možete pronaći i u dnevnim novinama i oglasnicima, stručnim časopisima i glasilima, kao i na web stranicama strukovnih organizacija (komora, udruženja). Radna mjesta u javnom sektoru obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. U manjim sredinama koriste se i objave putem radio postaja.
Mnogi veliki poslodavci koriste on-line prijavne obrasce na vlastitim web stranicama kako bi stvorili bazu potencijalnih kandidata za buduća otvorena radna mjesta. Mali privatni poslodavci uz objavu oglasa koriste privatne kanale i preporuke kako bi došli do najboljih kandidata.
Privatne agencije za povremeno i privremeno zapošljavanje pružaju mogućnost upisa u svoju bazu kandidata. Radnici sklapaju ugovor o radu s agencijom, koja radnike ustupa za obavljanje poslova kod poslodavca koji ima privremenu potrebu za dodatnim radnicima. 


Kako se prijaviti za radno mjesto?

Način prijave poslodavcu opisan je u pojedinom oglasu. Životopis se sastavlja kronološki, sadrži osobne podatke, podatke o obrazovanju, dodatnim znanjima i vještinama, te radnom iskustvu, kao i interesima i hobijima. Piše se na računalu i na hrvatskom jeziku, ako nije drukčije traženo. Fotografija nije nužna, ali nećete pogriješiti ako u životopis uključite fotografiju poput one za dokumente. Preporuke bivših poslodavaca najčešće nisu obvezne, no ukoliko postoje, dobro ih je priložiti.
Poslodavci u javnom sektoru uz prijavu traže životopis te dokaze o kvalifikacijama i vještinama (svjedodžbe, diplome), uvjerenje o nekažnjavanju, dokaz o državljanstvu i prebivalištu te drugo po potrebi. 
Privatni poslodavci najčešće traže prijavu putem elektroničke pošte koja obvezno sadrži životopis, a ponekad i dokumente poput diploma, uvjerenja o položenom stručnom ispitu i drugo ovisno o specifičnosti radnog mjesta. Ponekad je nužna on-line prijava na web stranici poslodavca i drugi načini prijave neće se uzeti u obzir, dok je kod nekih poslodavaca, obično manjih, dovoljna prijava putem telefona. 
Otvorene zamolbe poslodavcima uglavnom su dobro prihvaćene. Kako ovdje ne znamo koji oblik prijave je poslodavcu najprihvatljiviji, dobro je uz životopis i motivacijsko pismo priložiti dokaze o posjedovanju kvalifikacija i vještina te preporuke ili kontakte osoba koje mogu dati preporuke, ako postoje.
Zamolbu je potrebno prilagoditi poslodavcu kojem se obraćamo, a u životopisu naglasiti ona znanja ili iskustva koja su primjenjiva na radnom mjestu za koja apliciramo. Također, kontaktiranje poslodavaca na način različit od traženog u natječaju (telefonom umjesto elektroničkom poštom, elektroničkom poštom umjesto redovnom poštom itd.) uglavnom nije prihvatljivo.  


Razgovor za posao

Prije razgovora s poslodavcem dobro je informirati se detaljnije o djelatnosti poslodavca, strukturi zaposlenih, pravilima odijevanja i drugome što može koristiti kako bismo na razgovoru ostavili najbolji dojam. Nezainteresiranost, kašnjenje i neurednost zasigurno će nas diskvalificirati iz daljnjeg postupka.
Prilikom postupka odabira kandidata za radno mjesto (razgovor, testiranje, anketiranje i sl.) i sklapanja ugovora o radu poslodavac ne smije tražiti od radnika podatke koji nisu u neposrednoj svezi s radnim odnosom (obiteljski status, trudnoća, vjerska ili nacionalna pripadnost...).

Potpora u traženju posla i pripremi za zapošljavanje

Pri traženju posla možete koristiti usluge Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Kako biste se upisali u evidenciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, trebat ćete:
  • osobni identifikacijski broj (OIB),
  • adresu stanovanja u Hrvatskoj,
  • važeću identifikacijsku ispravu iz svoje zemlje (osobnu iskaznicu ili putovnicu).
 
Ako želite prenijeti pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti iz svoje zemlje, konzultirajte se sa svojim uredom za zapošljavanje prije odlaska, kako biste dobili sve potrebne informacije o svojim pravima i obvezama. Vaš će vam ured za zapošljavanje izdati prijenosni dokument U2 (PD U2), koji ćete trebati kako biste nastavili primati novčanu naknadu kada dođete u Hrvatsku.
Za dodatne informacije, savjete ili pomoć pri traženju posla obratite se EURES savjetniku.


Nadležno tijelo i propisi

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb
info@mrosp.hr
 
Hrvatski zavod za zapošljavanje
Savska cesta 64, 10000 Zagreb
hzz@hzz.hr

Zakon o tržištu rada (NN 118/2018 i 32/2020)
Pravilnik o aktivnom traženju posla i raspoloživosti za rad (NN 28/2019)

Datum ažuriranja: 29. ožujka 2021.