Uprava za upravljanje operativnim programima Europske unije

Uprava za upravljanje operativnim programima Europske unije obavlja poslove upravljanja i provedbe Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007. – 2013., Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., koji se sufinanciraju sredstvima Europskog socijalnog fonda, kao i upravljanja Operativnim programom za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. – 2020. sufinanciranim iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD), te programima financiranima iz drugih fondova Europske unije u području rada i zapošljavanja, uključujući programiranje operativnih programa, uspostavu i kontrolu rada sustava upravljanja i kontrola, financijsko planiranje i kontrolu, praćenje, vrednovanje i informiranje, pripremu i provedbu programa i projekata, suradnju s Europskom komisijom vezano uz provedbu operativnih programa i obavljanje poslova vezanih uz sudjelovanje u radnim tijelima Europske komisije, te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

Uprava se sastoji od sljedećih ustrojstvenih jedinica:

Sektor za programiranje i praćenje operativnih programa 

 • Služba za programiranje i vrednovanje operativnih programa
Odjel za praćenje operativnih programa
Odjel za programiranje
Odjel za vrednovanje
 
 • Služba za financijsko planiranje i praćenje operativnih programa
Odjel za financijsko planiranje i kontrolu
Odjel za financijsko praćenje
 
Sektor za informiranje, obrazovanje i tehničku pomoć
 
 • ​Služba za informiranje i tehničku pomoć
Odjel za informiranje
Odjel za tehničku pomoć
 
 • ​​Služba za razvoj i unaprjeđenje administrativnih kapaciteta sustava upravljanja i kontrola
Odjel za pripremu i provedbu edukacija
Odjel za praćenje i razvoj administrativnih kapaciteta
 
Sektor za pripremu i provedbu projekata operativnih programa
 
 • Služba za upravljanje projektima u području tržišta rada i društvenog poduzetništva
Odjel za projekte u području tržišta rada
Odjel za projekte iz područja društvenog poduzetništva
 
 • Služba za upravljanje projektima projekte iz područja socijalne uključenosti i obrazovanja
Odjel za projekte iz područja socijalne uključenosti
Odjel za projekte iz područja obrazovanja
 
 • Služba za provedbu projekata iz područja dobrog upravljanja i razvoja civilnog društva
Odjel za provedbu projekata iz područja dobrog upravljanja
Odjel za projekte iz područja razvoja civilnog društva
 
 • ​Služba za financijske instrumente i teritorijalna ulaganja
Odjel za financijske instrumente
Odjel za operacije financirane kroz mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja
Odjel za projekte integriranih ulaganja za regeneraciju nerazvijenih područja
 
Sektor za reviziju, uspostavu i unapređenje sustava
 
 • Služba za unaprjeđenje sustava
Odjel za uspostavu pravila i poslovnih procesa
Odjel za horizontalne aktivnosti
 
 • Služba za informacijske sustave
Odjel za pružanje podrške korisnicima
Odjel za razvoj informacijskih sustava
 
 • Služba za revizije i kontrolu
Odjel za kooridinaciju revizija na razini sustava
Odjel za kontrolu i provjere na razini sustava
 
 • Služba za postupanje po prigovorima
Odjel za prigovore u postupcima odabira operacija
Odjel za prigovore u provedbi operacija

Kontakt:

Koranska 2,  10 000 Zagreb

Tel: +385 1 6472 047  Faks: + 385 1 36 96 592

E-mail: esf.info@mrms.hr

Više informacija na:

www.strukturnifondovi.hr