Uprava za upravljanje operativnim programima Europske unije

Uprava za upravljanje operativnim programima Europske unije obavlja poslove upravljanja i provedbe Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007. – 2013., Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., koji se sufinanciraju sredstvima Europskog socijalnog fonda, kao i upravljanja Operativnim programom za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. – 2020. sufinanciranim iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD), te programima financiranima iz drugih fondova Europske unije u području rada i zapošljavanja, uključujući programiranje operativnih programa, uspostavu i kontrolu rada sustava upravljanja i kontrola, financijsko planiranje i kontrolu, praćenje, vrednovanje i informiranje, pripremu i provedbu programa i projekata, suradnju s Europskom komisijom vezano uz provedbu operativnih programa i obavljanje poslova vezanih uz sudjelovanje u radnim tijelima Europske komisije, te obavlja i druge poslove u okviru svog djelokruga.

Uprava se sastoji od sljedećih ustrojstvenih jedinica:

Sektor za programiranje, financijsko upravljanje i provedbu financijskih instrumenata 

 • Služba za programiranje
 • Služba za financijsko upravljanje programima
 • Služba za financisjke instrumente
 
Sektor za praćenje, vrednovanje i informiranje
 • ​Služba za praćenje provedbe operativnih programa
 • Služba za vrednovanje operativnih programa
 • Služba za tehničku pomoć i informiranje

Sektor za reviziju i naprijeđenje sustava
 
 • Služba za unaprijeđenje sustava i informacijske sustave
 • Služba za reviziju kontrole
 • Služba za postupanje po prigovorima
 
Sektor za kontrolu i provedbu projekata
 
 • Služba za kontrolu i provedbu projekata I
 • Služba za kontrolu i provedbu projekata II
 • Služba za kontrolu i provedbu projekata III
 

Kontakt:

Koranska 2,  10 000 Zagreb

Tel: +385 1 6472 047  

E-mail: esf.info@mrosp.hr

Više informacija na:

www.esf.hr

www.strukturnifondovi.hr