O Ministarstvu

Na temelju članak 34. podstavka 4. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 85/20), danom stupanja na snagu navedenog Zakona, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava nastavilo je s radom kao Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na:
 
 • politiku zapošljavanja;
 • uređivanje radnih odnosa;
 • tržište rada i aktivnu politiku zapošljavanja;
 • programe radnih prekvalifikacija i povećanja zapošljivosti;
 • sustav i politiku mirovinskog osiguranja;
 • evidenciju nezaposlenosti i pomoć pri zapošljavanju;
 • socijalno partnerstvo i odnose sa sindikatima i udrugama poslodavaca u području radnopravnih odnosa, tržišta rada i zapošljavanja;
 • radnopravni status hrvatskih državljana zaposlenih u inozemstvu i poslove vezano uz njihov povratak i zapošljavanje u zemlji;
 • radnopravni status stranih državljana zaposlenih u Republici Hrvatskoj;
 • unapređenje sustava zaštite na radu;
 • međunarodnu suradnju na području rada i zapošljavanja.

Također, Ministarstvo sudjeluje u pripremi programa i projekata te provedbi projekata iz programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći.

Ministarstvo sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva.

Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti.

Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, na temelju odredbe članak 35. stavka 3. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, broj 85/20), preuzelo je od bivšeg Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, koje je prestalo s radom, poslove koji se odnose na područje socijalne politike i obitelji.