Prihvaćen Prijedlog odluke o donošenju Nacionalnog programa za suzbijanje neprijavljenoga rada u Republici Hrvatskoj 2021. – 2024.

Slika /slike/2021/Fotografije/Vijesti/HN20210225926843.jpg
Na 45. sjednici Vlade Republike Hrvatske, 25. veljače 2021., prihvaćen je Prijedlog odluke o donošenju Nacionalnog programa za suzbijanje neprijavljenoga rada u Republici Hrvatskoj 2021. – 2024. te Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog programa, koje je predstavio ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Josip Aladrović.
 
Ministar Aladrović napomenuo je da se Nacionalni program za suzbijanje neprijavljenoga rada u Republici Hrvatskoj, kao akt strateškog planiranja, donosi radi provedbe mjere utvrđene Nacionalnim programom reformi Republike Hrvatske za 2020.
 
Usvajanjem ovoga strateškog dokumenta utvrđuje se obveza provedbe 14 mjera, u okviru kojih je predviđeno 27 aktivnosti. Za provedbu Nacionalnog programa bit će zaduženi različiti nositelji sukladno propisanom djelokrugu čije će ukupne aktivnosti dovesti do konačnog cilja - suzbijanja neprijavljenog rada kao društveno neprihvatljive pojave koja istodobno šteti radnicima, poslodavcima i državi.
 
„Neprijavljeni rad predstavlja jedan od faktora koji ograničava pozitivne promjene u društvu, a osnovni je cilj ovog Nacionalnog programa osigurati poticajno okruženje za prelazak iz sfere neprijavljenog rada i neregistriranih djelatnosti u zakonite okvire Republike Hrvatske“, naglasio je ministar Aladrović.
 
Nacionalni program za suzbijanje neprijavljenoga rada u Republici Hrvatskoj 2021.-2024. i Akcijski plan za provedbu Nacionalnog programa izrađeni su sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 123/17). Donosi se na temelju provedenih aktivnosti u sklopu IPA 2012 projekta: „Jačanje politika i kapaciteta za smanjenje neprijavljenoga rada“ koji se provodio od listopada 2016. do travnja 2018. godine.
 

Nacionalni program za suzbijanje neprijavljenoga rada u Republici Hrvatskoj 2021. - 2024. 

Akcijski plan za provedbu Nacionalnog programa 

Foto: HINA

Pisane vijesti