Održana 58. sjednica Vlade Republike Hrvatske

Slika /slike/2021/Fotografije/Sjednice Vlade RH/VRH_3015.png
Na 58. sjednici Vlade Republike Hrvatske, održanoj 20. svibnja 2021., ministar Josip Aladrović predstavio je Prijedlog zaključka u vezi s informacijom o Izjavi iz Porta, koji je na sjednici prihvaćen. Također, predstavljen je i Izvještaj o radu obveznih mirovinskih fondova za 2020. koji je prihvaćen te se upućuje Hrvatskom saboru na mišljenje.
 
Prijedlog zaključka VRH kojim se prima na znanje informacija o usvojenoj Izjavi iz Porta

Socijalni samit,  održan 7. i 8. svibnja 2021. u Portu, kao jedan od ključnih događaja u sklopu portugalskog predsjedanja Vijećem Europske unije okupio je šefove država i vlada članica.

Ishod Socijalnog samita je Izjava iz Porta koja sadrži odgovor s najviše razine na koji način ispuniti 20 načela Europskog stupa socijalnih prava proglašenih na prethodnom Socijalnom samitu održanom u Gothenburgu u studenom 2017. te na koji način do 2030. godine ostvariti ciljeve predložene u Akcijskom planu za provedbu Europskog stupa socijalnih prava koji je Europska komisija objavila u ožujku 2021.

Izjava naglašava važnost europskog jedinstva i solidarnosti u borbi protiv pandemije izazvane bolešću COVID-19. Nadalje, referira se na sporazum iz srpnja 2020. o višegodišnjem financijskom okviru i posebnim naporima za oporavak u okviru instrumenta Next Generation EU koji omogućava velika ulaganja i s time povezane reforme za  otporni, pravedni i održivi oporavak dok se istovremeno ubrzavaju zelena i digitalna tranzicija.

Izjava pozdravlja nove glavne ciljeve EU-a u pogledu radnih mjesta, vještina i smanjenja siromaštva te revidirani pregled socijalnih pokazatelja koji su predloženi u Akcijskom planu, koji će pomoći u praćenju napretka u provedbi načela Stupa socijalnih prava.

Prihvaćanjem Zaključka kojim se prima na znanje informacija o usvojenoj Izjavi iz Porta zadužuje se Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike da u suradnji sa socijalnim partnerima koordinira aktivnosti te izradi strateški akt kojim će se propisati mjere za ispunjenje ciljeva koji proizlaze iz Izjave. Provedba ove Izjave neće iziskivati zasebna sredstva u državnom proračunu već se troškovi osiguravaju u okviru redovitih aktivnosti tijela državne uprave.
 
izvještaj o radu obveznih mirovinskih fondova za 2020. godinu

Nadalje, na sjednici je prihvaćen i izvještaj o radu obveznih mirovinskih fondova za 2020. prema kojemu je razvidan je nastavak trenda povećanja broja osobnih računa, na ukupno 2.057.391 članova obveznih mirovinskih fondova, što je porast za 46.988 u odnosu na prethodnu godinu. U 2020. vidljiv je rast imovine i prinosa obveznih mirovinskih obveznih fondova što osigurava veće mirovine iz II. mirovinskog stupa.

Ukupna neto imovina obveznih mirovinskih fondova nastavila je s rastom te je na kraju 2020. dosegnula 119,07 mlrd. kuna, što je povećanje za 6,47 mlrd. kuna, odnosno 5,7 posto na godišnjoj razini.
Unatoč pandemiji na osobne račune članova obveznih mirovinskih fondova uplaćeno je 6,83 mlrd. kuna neto mirovinskih doprinosa, što je porast za 2 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Foto: Vlada RH

Pisane vijesti