Održana 107. sjednica Vlade RH

Slika /slike/2021/Fotografije/Sjednice Vlade RH/HN20210429013488.jpg
U srijedu, 9. ožujka 2022. održana je 107. sjednica Vlade RH na kojoj su, između ostaloga, prihvaćene Uredba o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata, načinu sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade i postupanju Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Odluka o provedbi mjere za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata na pružatelje socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj i Odluka o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata.  
 
Uredba o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata, načinu sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade i postupanju Hrvatskog zavoda za socijalni rad
  

Radi smanjenja utjecaja porasta cijene energenata na socijalno ugrožene skupine, Uredbom će se povećati mjesečni iznos naknade za ugroženog kupca energenata na 400 kn za razdoblje od stupanja na snagu Uredbe do 31. ožujka 2023.

Također, Uredbom se predlaže da korisnik naknade za ugroženog kupca energenata, na temelju utvrđenog statusa ugroženog kupca energenata, ima pravo na sufinanciranje troškova električne energije, plina i/ili toplinske energije.
 
Odluka o provedbi mjere za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata na pružatelje socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj

Cilj mjere je smanjenje udara na ekonomski standard pružatelja socijalnih usluga smještaja, organiziranog stanovanja, usluge pomoći u kući - aktivnost pripreme i dostave obroka te smještaja u udomiteljskoj obitelji, a čiji krajnji korisnici su posebno ranjive i ugrožene skupine osoba (djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi, starije osobe, djeca s teškoćama u razvoju i odrasle osobe s invaliditetom, žrtve obiteljskog nasilja i sl.).

Mjera će se provoditi u razdoblju od 1. travnja 2022. do 31. ožujka 2023. te će u tu svrhu preraspodjelom na pozicijama financijskog plana Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike biti osigurana sredstva u iznosu od 34 milijuna kuna.

Za provedbu mjere objavit će se javni poziv na temelju kojeg će se donijeti odluka kojom će se definirati popis pružatelja socijalnih usluga i visina naknade za koju će se posredstvom Fine umanjiti računi za distribuciju električne energije, toplinske energije i plina. Za pružatelje usluge smještaja u udomiteljskoj obitelji popis će se utvrditi uvidom u Registar udomitelja.

Sredstva će se jednom mjesečno temeljem dostavljenog izvještaja o plaćenim troškovima doznačiti na račun Financijske agencije.

Visina naknade iznositi će od 1.000,00 do 4.000,00 kuna mjesečno za pružatelje usluge smještaja i organiziranog stanovanja, ovisno o kapacitetima pružatelja usluga.

Za pružatelje usluge pomoći u kući - aktivnost priprema i dostava obroka naknada će iznositi 600,00 kuna mjesečno, a za pružatelje usluge smještaja u udomiteljskoj obitelji naknada će iznositi 400,00 kuna mjesečno.

Odluka o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata

Odlukom Vlade RH uređuje se isplata jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine ostvarene u Hrvatskoj koji imaju prebivalište u RH te čija mjesečna primanja ne prelaze iznos od 4.000,00 kn, a iznos će ovisiti o visini mirovine i bit će isplaćen u rasponu od 400,00 do 1.200,00 kn.

Za isplatu jednokratnog novčanog primanja procijenjena su sredstva od oko 480 mil. kn za više od 720.000 korisnika, a Odluka će stupiti na snagu 1. travnja 2022. godine.

Pisane vijesti