Državna tajnica Margareta Mađerić sudjelovala na konferenciji o provedbi Garancije za djecu u Parizu

Slika /slike/2022/Vijesti/IMG-20220304-WA0008.jpg
Državna tajnica Margareta Mađerić sudjelovala je u petak, 4. ožujka 2022. godine na konferenciji o provedbi Garancije za djecu, održanoj u organizaciji francuskog predsjedništva Vijećem EU.

Garancija za djecu inicijativa je na razini Europske unije kako bi se pomoglo osigurati da svako dijete u Europi koje je u riziku od siromaštva ili socijalnog isključivanja ima pristup besplatnom zdravstvu, obrazovanju i skrbi u ranom djetinjstvu, kao i odgovarajućem smještaju i prehrani.

Na konferenciji, koja je okupila predstavnike visoke razine država članica EU-a te predstavnike međunarodnih organizacija i civilnog društva, sudionici su dobili uvid u glavne izazove i konkretne probleme s kojima se djeca u nepovoljnom položaju susreću te predstavili planirane nacionalne politike i mjere u ostvarenju ciljeva kao i mehanizme praćenja njihove provedbe i učinaka.

Državna tajnica Mađerić posebno je istaknula kako je Hrvatska jedna od država u kojoj se u suradnji s Uredom UNICEF-a provodi pilot program „Testiranje Garancije za djecu“ čiji je cilj omogućiti djeci iz Međimurske županije pristup integriranim, multidisciplinarnim, adekvatno financiranim uslugama podrške koje se pružaju u zajednici i u obitelji, predškolskom odgoju i ranoj intervenciji u djetinjstvu.

Na završetku konferencije predstavnici država članica EU-a potpisali su zajedničku Deklaraciju o djeci Ukrajine, kojom su se obvezali zaštiti njihov život i temeljna prava u vrijeme oružanog sukoba, a ključan element ove obveze bit će pojačana suradnja između država, civilnog društva i međunarodnih organizacija u narednim danima.

Pisane vijesti