Održan ciklus edukacija za stručnjake i predstavnike udruga iz područja prevencije nasilja nad ženama i nasilja u obitelji

Slika /slike/2021/Fotografije/Vijesti/edukacija1.png
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike je u suradnji s Ministarstvom pravosuđa i uprave te Udrugom za podršku žrtvama i svjedocima nositelj EU Projekta „Zaustavimo nasilje nad ženama i nasilje u obitelji – Za nasilje nema opravdanja“ u okviru kojega je u ožujku 2021. održana edukacija namijenjena resorima koji postupaju u predmetima nasilja u obitelji kao i predstavnicima udruga koje programski djeluju u području nasilja u obitelji.  

Edukacije su bile namijenjene voditeljima, zamjenicima i članovima županijskih timova za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, a održavale su se putem on-line platforme uz administrativnu podršku Državne škole za javnu upravu.
 
Obuhvaćene teme odnosile su se na pojam nasilja i dinamike nasilnog ponašanja, rodno uvjetovano nasilje, seksualno nasilje i femicid. Polaznici edukacija raspravljali su i o nacionalnim i međunarodnim instrumentima koji se bave nasiljem nad ženama i nasiljem u obitelji, sprečavanju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji u vrijeme pandemije koronavirusa, zaštiti djece, starijih i nemoćnih osoba, osoba s invaliditetom žrtava nasilja u obitelji do tema koje se odnose na razgovor sa žrtvom nasilja u obitelji i pravo žrtve na izbor, osobe od povjerenja, izradu plana sigurnosti i dr. Važan aspekt edukacija je i međuresorna suradnja svih sustava koji postupaju po predmetima nasilja i unaprijeđenije iste.  
 
U edukacijama su kao predavači sudjelovali stručnjaci svih relevantnih resora kao i iz organizacija koje programski djeluju u području zaštite od nasilja kao što su Ženska soba, Društvo za psihološku pomoć, U.Z.O.R, Hrvatska udruga socijalnih radnika, Nacionalni pozivni centar.
 

Pisane vijesti