Obilježavanje Svjetskog i Europskog tjedna novca

Slika /slike/2021/Fotografije/Vijesti/22.-28.%20o%C5%BEujka.jpg
Republika Hrvatska se u tjednu od 22. do 26. ožujka 2021. godine po sedmi put uključuje u obilježavanje Svjetskog i  Europskog tjedna novca s ciljem unaprjeđenja financijske pismenosti i stjecanja financijske kompetencije, nužne u svakodnevnom privatnom i poslovnom životu.
 
Međusektorskom suradnjom ministarstava, financijskih institucija i drugih zainteresiranih organizacija pripremljen je niz aktivnosti s posebnim naglaskom na uključivanje djece i mladih u projekte i programe za unaprjeđivanje financijske pismenosti.
 
U sklopu Svjetskog i Europskog tjedna novca i tijekom cijele 2021. godine financijske institucije i ostali dionici u području financijskog opismenjavanja informirati će djecu i mlade, zaposlene građane i starije osobe o radu banaka, društava za osiguranje, Zagrebačke burze i drugih financijskih institucija.
 
Planirane posjete financijskim institucijama i drugim dionicima organizirat će se izravnim dogovorom škola i institucija koje će provoditi aktivnosti uvažavajući epidemiološke mjere i preporuke.
 
Informacije o aktivnostima povodom obilježavanja Svjetskog tjedna novca i Europskog tjedna novca dostupne su na mrežnim stranicama:
 

Pisane vijesti