Na 49. sjednici Vlade RH prihvaćen Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu

Slika /slike/2021/Fotografije/Sjednice%20Vlade%20RH/HN20210304936474.JPG
Na 49. sjednici Vlade Republike Hrvatske, 18. ožujka 2021., prihvaćen je Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu te je prihvaćen Prijedlog zaključka Vlade RH o prihvaćanju 14. izvješća Republike Hrvatske o primjeni Europske socijalne povelje za razdoblje od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2019.

Cilj izmjena i dopuna Zakona o volonterstvu je njegovo usklađivanje s trenutnim stanjem na području volonterstva te otklanjanje postojećih prepreka vezanih uz primjenu trenutno važećeg Zakona. Nadalje, olakšava se primjena Zakona organizatorima volontiranja, unaprjeđuje se efikasnost budućih saziva Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva, stvara povoljnije okruženje za volontiranje te doprinosi povećanje stupnja aktivnog sudjelovanja građana u društvu. S obzirom na to da je volonterstvo područje koje se brzo razvija, trenutno važeći Zakon o volonterstvu u pojedinim dijelovima otežava provedbu novih inicijativa u volontiranju.

Zakonom o volonterstvu uređuju se temeljna načela volontiranja, uvjeti, prava i dužnosti volontera i organizatora volontiranja, uvjeti sklapanja ugovora o volontiranju, donošenje Etičkog kodeksa volontiranja, izdavanje potvrde o volontiranju, dodjela Državne nagrade za volontiranje te druga pitanja vezana uz volonterstvo.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike nadležno je međuresornu koordinaciju te je izradilo 14. izvješće o primjeni Europske socijalne povelje u Republici Hrvatskoj, u okviru tematske grupe „Zdravlje, socijalno osiguranje i socijalna zaštita“. Izvješće se obuhvaća informacije o mjerama poduzetim s ciljem otklanjanja uzroka lošeg zdravlja, mjerama vezanim za zdravstveno osiguranje, ostalim mjerama koje su se poduzele s ciljem jačanja prava pacijenata te mjerama poduzetim kako bi se osigurala promocija istraživanja cjepiva  za bolest COVID-19. Također, spomenute su i mjere adekvatne pomoći za svaku osobu u potrebi, nediskriminacija u ostvarivanju socijalnih i političkih prava te posebna pomoć  u nuždi za nerezidente.

Republika Hrvatska ima obavezu podnošenja redovitih izvješća o mjerama koje se poduzimaju u svrhu primjene prihvaćenih odredbi Europske socijalne povelje i Dodatnog protokola.

Pisane vijesti