Na sjednici Vlade RH prihvaćen Nacrt prijedloga zakona o inkluzivnom dodatku

Slika /slike/2023/VRH_2362-01.jpeg
Na 265. sjednici Vlade RH, održanoj u četvrtak, 23. studenog 2023., prihvaćen je Nacrt prijedloga zakona o inkluzivnom dodatku.

Inkluzivni dodatak novčana je naknada namijenjenu osobama s invaliditetom u svrhu prevladavanja različitih prepreka koje mogu sprječavati njezino puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi s drugima, a ne predstavlja prihod u smislu zakona kojim se uređuje djelatnost socijalne skrbi.
 
Ministar Marin Piletić naglasio je kako će se Zakonom o inkluzivnom dodatku četiri postojeća prava koje korisnici ostvaruju temeljem utvrđenog invaliditeta objediniti u pravo na inkluzivni dodatak:
 
  • pravo na osobnu invalidninu, koje se ostvaruje sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi,
  • pravo na doplatak za pomoć i njegu, koje se ostvaruje sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi,
  • pravo na doplatak za dijete u uvećanom iznosu, koje se ostvaruje temeljem oštećenja zdravlja, težeg ili teškog invaliditeta sukladno Zakonu o doplatku za djecu i
  • pravo na novčanu pomoć za nezaposlene osobe s invaliditetom, koje se ostvaruje temeljem Zakona o tržištu rada.

Zakonom o inkluzivnom dodatku definiraju se uvjeti za priznavanje prava na inkluzivni dodatak, iznos inkluzivnog dodatka, razine potpore potrebne osobama s invaliditetom, izvori sredstva za financiranje inkluzivnog dodatka te druga pitanja povezana s inkluzivnim dodatkom.

Visina iznosa inkluzivnog dodatka razvrstava se u pet razina, ovisno o stupnju oštećenja zdravlja na način da se za prvu razinu osigura najveći iznos inkluzivnog dodataka, a za petu najniži. 
Predviđeno je da korisnici prava na inkluzivni dodatak ostvare veći iznos novčane naknade u odnosu na zbroj pojedinačnih naknada koje trenutno mogu ostvariti.

Ministar je naglasio da je cilj donošenja Zakona postići pravedniju raspodjelu navedenih naknada te unaprijediti transparentnost i ekonomičnost prava koja se ostvaruju temeljem invaliditeta, a prema procjeni, pravo na inkluzivni dodatak moglo bi ostvariti 147.752 osobe s invaliditetom, što je ujedno i trenutan broj korisnika prava koja se objedinjuju.

Procijenjeno je da bi za provedbu Zakona o inkluzivnom dodatku na godišnjoj razini bilo potrebno osigurati ukupno 506.566.080 eura, a procjena fiskalnog učinka izrađena je na temelju prijedloga osnovice u iznosu od 120 eura.

Pisane vijesti