Međunarodni dan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti - 17. listopada

Slika /slike/2021/Fotografije/Vijesti/siromastvo_.png
Svake godine 17. listopada diljem svijeta obilježava se Međunarodni dan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti kako bi se podigla svijest javnosti i ukazalo na problem siromaštva i marginaliziranosti velikog broja ljudi.

Problem siromaštva zahtjeva angažman dionika na svim razinama i jedinstven pristup rješavanju siromaštva te povećanju kvalitete života svih građana.

Stoga je u Programu Vlade RH za mandatno razdoblje od 2020. do 2024. predviđeno donošenje ključnih normativnih i strateških dokumenta koji imaju za cilj smanjiti siromaštvo i socijalnu isključenost. S obzirom na to, u tijeku je postupak e-savjetovanja za ključne dokumente koji su usmjereni na smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti - Nacrt prijedloga Nacionalnog plana borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje 2021.-2027. te Nacrt prijedloga zakona o socijalnoj skrbi. 

Novim Zakonom o socijalnoj skrbi planiraju se unaprijediti naknade usmjerene smanjenju siromaštva u sustavu socijalne skrbi čime će se poboljšati obuhvat, adekvatnost korištenja prava u svrhu smanjenja rizika od siromaštva i socijalne isključenosti te će se poboljšati kvaliteta, dostupnost i usklađenost socijalnih usluga s potrebama korisnika na cjelokupnom području RH.

Također, svrha donošenja Nacionalnog plana za borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje 2021.-2027. je osiguravanje uvjeta i alata za učinkovito smanjenje siromaštva i socijalne isključenost te poboljšanje svakodnevnog života osoba u riziku od siromaštva, kao i onih koji žive u teškoj materijalnoj deprivaciji.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike zahvaljuje svima koji svojim radom, zalaganjem i brigom doprinose boljem položaju najugroženijih osoba u zajednici.

Pisane vijesti