Državna tajnica Margareta Mađerić sudjelovala na sastanku EPSCO Vijeća u Luksemburgu

Slika /slike/2021/Fotografije/Vijesti/2cf8e623-5d7b-4b7c-93cb-d39ff22c283d.jpg
U okviru slovenskog predsjedanja Vijećem EU u Luksemburgu u petak, 15. listopada 2021. održan je sastanak ministrica i ministara EU nadležnih za zapošljavanje i socijalnu politiku na kojemu je sudjelovala državna tajnica Margareta Mađerić.

Na dnevnom redu sastanka su, između ostalog, bile predviđene i dvije ministarske rasprave na teme „Budućnost Europskog semestra, uz snažnu ulogu Europskog stupa socijalnih prava“ i  „Sigurnost i zdravlje u središtu budućnosti rada“.

U dijelu rasprave posvećene budućnosti Semestra, državna tajnica Mađerić je uz ekonomski, istaknula važnost socijalnog aspekta oporavka i ostvarivanja zajedničkih ciljeva u području socijalne politike, naglasivši kako je nužno da Europski semestar reflektira načela Europskog stupa socijalnih prava kako bismo stvorili kvalitetnija radna mjesta, omogućili cjeloživotno obrazovanje i stjecanje novih vještina, ojačali prava radnika, posebice onih u atipičnim oblicima zaposlenja, te osigurali socijalnu uključenost i zaštitu najranjivijih skupina društva. 

U popodnevnom dijelu sastanka uslijedila je rasprava na temu sigurnosti i zdravlja na radu. 

Državna tajnica Mađerić se u svom izlaganju osvrnula na pandemiju bolesti COVID-19 koja je pokazala koliko su sigurnost i zdravlje na radu važni za zaštitu zdravlja radnika, funkcioniranje društva i kontinuitet ključnih gospodarskih i društvenih aktivnosti te dodala kako će utjecaj zelene i digitalne tranzicije, razni gospodarski i demografski izazovi kao i promjene u radnom okruženju zahtijevati adekvatne odgovore na EU i nacionalnoj razini. U procesima prilagodbe tim promjenama važno je voditi računa o tome da se gospodarska konkurentnost ne bi trebala ostvarivati na štetu provedbe sigurnosti i zaštite zdravlja radnika. 

Državna tajnica Mađerić je stoga pozdravila donošenje novog Strateškog okvira EU-a za zdravlje i sigurnost na radu 2021.- 2027. te dodala da je u Hrvatskoj u tijeku donošenje Nacionalnog plana za rad, zaštitu na radu i zapošljavanje za razdoblje 2021.-2027. godine, koji će doprinijeti uspostavi usklađenog i perspektivnog tržišta rada te sigurnijih i zdravih radnih mjesta.

„Povezivanje, edukacija i informiranje svih dionika u sustavu sigurnosti i zaštite zdravlja na radu, uspostava sustava stalnog stručnog usavršavanja svih dionika u području zaštite na radu te značajnije uključivanje sigurnosti i zaštite zdravlja na radu u programe obrazovanja, ključni su za postizanje kvalitetnih i održivih sustava zaštite zdravlja i sigurnosti radnika, a time i boljih radnih i životnih uvjeta“, zaključila je Mađerić.

Pisane vijesti